Honderd in a sentence

The word "honderd" in a example sentences. Learn the definition of honderd and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use honderd in a sentence. Honderd pronunciation.

Ook heeft men dikwijls gehoord dat heidensche vorsten en andere mannen twintig, veertig of honderd vrouwen hadden, doch ééne vrouw twee mannen-nooit!
play
copy
Jaren, maanden, dagen, uren, ware 't honderd, duizend jaar, zijn, bij Gods oneindig duren, of het niet een stonde en waar!
play
copy
Die één uit honderd was, hij komt dan te overlijden!
play
copy
De gedrukte doodprentjes van meer als honderd jaar oud zijn meest al Hollandsche en, onder andere, van den volgenden inhoud: 1.
play
copy

Examples of Honderd

Example #1
Kortom, het is een verschil als van dag en nacht[11].
Example #2
De eer van den man lijdt er naar de wereld niet onder of hij al eenige bastaarden heeft; bij de vrouw is dat heel wat anders.
Example #3
Maar, weer m'oud wordt en grijsharig, weer onmondig kind verscheidt, - gij wierdt honderd-en-driejarig, - schilt het iets in de eeuwigheid?
Example #4
De nacht,... hij brak, de zonne klom, uw zonne...
Example #5
Ik was bereid om, op het eerste manen, met licht in d'hand, kloekmoedig meê te gaan, en, zoo Jesus deed, na lijden fel en groot, de hemelvaart te winnen, door de Dood.
Example #6
Of leeft het nog misschien?