Ili in a sentence

The word "ili" in a example sentences. Learn the definition of ili and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ili in a sentence. Ili pronunciation.

Ili rapidas, ĉar vi la botiston asignis al la juĝejo por ricevi edziĝpermeson.
play
copy
Kaj tamen ili edzigas sian filon duonjaron antaŭ ol li fariĝas plenaĝa.
play
copy
La perdo min ne malĝojigas, sed la malagrablaĵo!—Alimaniere certe fariĝus, se la severa sorto ne estus elektinta la botiston kiel vian zorganton; sed eble ili jam je morto de via patrino tion celis kaj nun atingis la celon.
play
copy
Revenante kun la juna edzino, ili prenu poŝtan ĉevalon; sed de tie ĉi ili marŝu piede.
play
copy
Ili longe sidis rigidaj kvazaŭ ŝtipoj.
play
copy
Unue ĝi estis kiel muŝo, sed kreskis kiel bovon, jen ĝia komenco: En lasta printempo, kiam Esko kune kun Miĉjo Vilkastus vizitis sorĉulon, li konatiĝis kun la knabino, dum ili en sama domo atendis la hejmrevenontan sorĉulon.
play
copy
En kelkaj aferoj mi permesas ŝin agi laŭ ŝia propra volo kaj jen estas unu el ili.
play
copy
Ili ne longe devos atendi.
play
copy
Mi kredas, ke ili nin bone forveturigos de tie.
play
copy
La gejunuloj ĝoju kaj la gemaljunuloj gaje rigardu ilian amuzon, aŭ, se plaĉas ankaŭ ili movu siajn piedojn dancante.
play
copy
Ili ja eĉ invitis nin al la festo.
play
copy
Ili provu siajn fortojn, estos ja plezure ilin rigardi.
play
copy
Mi kredas, ke ili nun sufiĉe lin senplumigos.
play
copy
Ili estus min englutintaj, sed mi prosperis forkuri.
play
copy
Mizere ili min trompis, ili respondu pri tio, mi venĝos. MIĈJO.
play
copy
Mi dubas, ĉu ili kredos ĝin. ZAKARIO.
play
copy
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
play
copy
Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas nigrajn ŝtrumpojn kaj sur la piedoj ruĝajn ŝuojn.
play
copy
Ni do lasis Romon kaj tre nian ŝipon ili ŝarĝis per pekpardon-kvitancoj kaj ligŝlosiloj.
play
copy
La ŝatado de la paroĥanoj al mi pliiĝis tagon post tago, ĝis fine ili min elektis kiel helpjuĝanton, pro kio mi pufiĝis kompreneble kvazaŭ meleagro.
play
copy

Examples of Ili

Example #1
Kaj tamen ili edzigas sian filon duonjaron antaŭ ol li fariĝas plenaĝa.
Example #2
Li senprokraste ekiros al sia edziĝofesto kune kun Miĉjo Vilkastus. KRISĈJO.
Example #3
Ili rapidas, ĉar vi la botiston asignis al la juĝejo por ricevi edziĝpermeson.
Example #4
Pesto prenu la botiston! JANJO.
Example #5
Marto estas pli riproĉinda ol Tobio.