Imagi in a sentence

The word "imagi" in a example sentences. Learn the definition of imagi and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use imagi in a sentence. Imagi pronunciation.

V. Oni povas imagi, kiel eksklude tiuj okazaĵoj okupis la animon de medicina konsilanto Lange.
Vi povas imagi, kiom mi ĝojis!
Ne, mi ne povas tion imagi.
Alfred, — estas terure tion imagi!
Nora, vi ne povas imagi kiom mi antaŭĝuas la vesperon. NORA.
Vi certe estas pli granda petolulino, ol mi imagis.
Kiel povas vi imagi, ke li sciiĝis pri tio?
Mi preskaŭ ne kapablas imagi lin for.
Okazis ĉi tiun vesperon, kiam la mirindaĵo ne venis; ĉar tiam mi vidis, ke vi ne estas tiu viro, kiun mi imagis.
Vi ne povas eĉ imagi, kiom da mono kostas tia ekspedicio!
Li akompanis sian parolon per vigla gestado kaj tiel Antonio, malgraŭ tio, ke li ne komprenis, povis imagi en la fantazio la tutan ekspedicion.

Examples of Imagi

Example #1
Pri la kantistino oni levis la ŝultrojn.
Example #2
La kuracisto renkontis la rigardojn de la kantistino, atendeme fiksitajn al li.
Example #3
Pasis tri jaroj, sed ankoraŭ hodiaŭ la memoro pri tiuj horoj en mi estas tiel viva, kvazaŭ estis hieraŭ.
Example #4
Jes, la onklo en Parizo, li respondis, li povas alveni jam hodiaŭ aŭ morgaŭ.
Example #5
Estas do vero, ĉu, Asta?
Example #6
Aŭ ĉu mi fariĝis freneza?