Imidlertid in a sentence

The word "imidlertid" in a example sentences. Learn the definition of imidlertid and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use imidlertid in a sentence. Imidlertid pronunciation.

Dette er imidlertid vanskeligt at realisere tilfredsstillende.
play
copy
Nu er dette Øjeblik imidlertid kommet.
play
copy
Han standsede imidlertid brat og var stille, indtil Bankningen var ophørt, for paa denne Maade at tilkendegive, at han bad om Undskyldning.
play
copy
De var imidlertid kommet til Andreys Værelse; David tog sin Overfrakke af, smed den paa den Hestehaars Sofa og satte sig.
play
copy
Imidlertid samtalede Andrey i dæmpet Tone med Sazepin, hvem han udspurgte om alt, hvad han vidste om Forholdene.
play
copy
Forretningsmand kunde Andrey imidlertid ikke altid sidde hjemme, det vilde se mistænkeligt ud; desuden var det nødvendigt, at han traf Zina, som var Midtpunktet for og Lederen af hele Bevægelsen.
play
copy
Det var imidlertid ogsaa alt, hvad de for Øjeblikket havde at disponere over.
play
copy
Imidlertid gik Dagene, og Politiets febrilske Iver begyndte at sløje af.
play
copy
Annie, som imidlertid var bleven sendt omkring til Dubravnik-Vennerne for at spørge, om de maaske havde set noget til ham, vendte tilbage med den mærkelige, men beroligende Besked, at Vatajko havde mødt ham paa Gaden, fuldstændig fri, uden Politi eller Eskorte.
play
copy
En for en listede imidlertid Juryen sig væk og barrikaderede sig i de indre Værelser, medens Politiet begyndte at rydde Salen.
play
copy
For denne ene Mand var det imidlertid uhyre vanskeligt at handle energisk og dristigt under de mange trykkende, uendelig hemmende Forsigtighedshensyn.
play
copy
Det var Vatajko - som imidlertid var vaagnet og nu stod bag Andreys Ryg.
play
copy
Bag Andreys Ryg udspandt der sig imidlertid en mere højrøstet Diskussion; han forstod, at man talte om Politik - rigtignok af en egen Sort.
play
copy
Alarmeret ved den overhængende Fare, hvori hendes Andrey svævede, havde Tania faaet Georg overtalt til øjeblikkelig at rejse til Dubravnik for i hvert Fald at vinde en Dags Forspring for Forfølgerne. Georg sagde imidlertid ikke straks dette til Andrey, men nøjedes med at trykke hans Haand.
play
copy
En gammel, skaldet Herre, som et Øjeblik før var kommen ind, havde imidlertid nærmet sig og betragtede Andrey med et mistroisk forskende Blik.
play
copy
Tania havde imidlertid tilbragt en frygtelig Tid; i de fire Dage havde hun været fuldstændig uden Underretning fra Andrey, som indtil da regelmæssigt hver Dag havde sendt hende en Avis fra Dubravnik - selvfølgelig Byens mest konservative.
play
copy
Imidlertid var Aviserne i Hovedstaden fyldte med de mest alarmerende Meddelelser, som alle drejede sig om Andrey.
play
copy

Examples of Imidlertid

Example #1
Snit af "Groeften" Fig. 7.
Example #2
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
Example #3
Vi vilde vente til det yderste med at sende Bud efter dig.
Example #4
Vor Liga har haft svære Tab; nogle af vore bedste Folk er omkomne.
Example #5
Stok for at give sit Mishag til Kende.
Example #6
Lampen, laasede Døren efter sig og listede stille ned ad den mørke Trappe.