Ingenoman in a sentence

The word "ingenoman" in a example sentences. Learn the definition of ingenoman and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ingenoman in a sentence. Ingenoman pronunciation.

Omgekeerd werd de plaats van den menestreel, naar het schijnt, wel eens ingenomen door een "scriver", die doorgaans wel een "clerc" zal zijn geweest.
play
copy
Het sterke kasteel Gaesbeek in Brabant, toebehoorend aan Heer ZWEDER VAN ABCOUDE, werd door de Brabantsche en Luiksche burgerijen ingenomen en geslecht[4].
play
copy
In overeenstemming met de geringe plaats, door het Schouwende Leven ingenomen, is ook, dat deze leerdichters slechts zelden over Gods wezen en het wezen der ziel spreken.
play
copy

Examples of Ingenoman

Example #1
MAERLANT verzekert het ons ten overvloede in zijn _Rijmbijbel_[9].
Example #2
Dat hi scrivers met hem houde, Vroede liede, jonghe ende oude, Die scone ende wel connen dichten, Ende met sconen worden verlichten Connen dat sijn heere wille. ...
Example #3
Bisschop, al zat hij ook achter muren die tachtig voet hoog en twaalf voet dik waren.
Example #4
En vooral daardoor, meer dan door vuurwapenen en huurtroepen, is de adel gedaald van het vroegere standpunt.
Example #5
Doctrinael_ niet tot eene slotsom.
Example #6
Werkend Leven hooger te stellen; immers dat is "vele meerre arbeit"; de schouwer doet niets anders dan dat hij "zijnen Schepper liefheeft".