Kaj in a sentence

The word "kaj" in a example sentences. Learn the definition of kaj and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kaj in a sentence. Kaj pronunciation.

GASTOJ kaj KROMGASTOJ je la edziĝa festo.
play
copy
Antaŭ ol mi li edziĝos kaj pro tio rajtos heredi la kvincent talerojn, kiel ordonas la testamento, kaj mi ilin perdos.
play
copy
Kaj Tobio mem ŝajnas sarki sian terpomkampon, sed kie troviĝas iliaj filoj, kie la hirtharega Esko? JANJO.
play
copy
Kaj tamen ili edzigas sian filon duonjaron antaŭ ol li fariĝas plenaĝa.
play
copy
La perdo min ne malĝojigas, sed la malagrablaĵo!—Alimaniere certe fariĝus, se la severa sorto ne estus elektinta la botiston kiel vian zorganton; sed eble ili jam je morto de via patrino tion celis kaj nun atingis la celon.
play
copy
Estas ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ĉi.
play
copy
La botisto, la filoj kaj mi devas ŝin obei.
play
copy
Kiel li povis lasi sian edzinon kaj infanon kaj forkuri al fremdaj landoj! KRISĈJO.
play
copy
Baldaŭ nia tuta paroĥo kaj multaj najbaraj paroĥoj resonos de la kanto, kiun mi nomos: »Marto de botisto.
play
copy
Fermu la buŝon kaj donu la trikaĵon el viaj ungegoj.
play
copy
Rapidu al la kampo por sarki kaj resendu Tobion.
play
copy
Baldaŭ alvenos la kantoro kaj Miĉjo. ESKO (supre).
play
copy
Tian mensogon kaj kalumnion la envio elpensis.
play
copy
Al Janjo mi ilin ne lasos, ne, kvankam mia jupo kiel sako estus kuntirota super la kapon kaj mi estus ĵetota en profundegaĵon.
play
copy
Kun mia ĉapelo kaj mia frako!
play
copy
Tiam vi ne estis pli granda ol pugno kaj mankis ankoraŭ kvin monatoj ĝis via naskiĝo.
play
copy
Sed tiel ŝanĝiĝas la mondo; tiam simila al senfeligita sciuro kaj nun apenaŭ trovante spacon en tiu sama frako; jes, tiel ŝanĝiĝas la mondo, Esko mia. ESKO.
play
copy
ESKO (sin turnas kaj rapidas al la patro).
play
copy
Paĉjo, ĉu vi ĝuste scias kaj perceptas al kio mi ekiros?
play
copy
Dio sekvu vin, filo mia, kaj donu al vi prosperon.
play
copy

Examples of Kaj

Example #1
VIRINO en la domo de Karri.
Example #2
PRESEJO DE K. F. PUROMIES A. S., HELSINGFORSO 1919.
Example #3
Mi devas rapidi, ĉar paŝon mi faros, al kiu oni ne ridu.
Example #4
ESKO (flanken metas sian laboraĵon).
Example #5
En la subtegmenta ĉambro li estas sin vestanta por fianĉiĝo. KRISĈJO.
Example #6
Jes, ŝi ekiris al la preĝejvilaĝo.