Kalde in a sentence

The word "kalde" in a example sentences. Learn the definition of kalde and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kalde in a sentence. Kalde pronunciation.

Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
play
copy
Noekkerose i Dvaergeformat, og kaldes da ogsaa i aeldre Tid, hos Simon Paulli og andre med Navnet: "Mindste Slags Aakande med hvide Blomster".
play
copy
Kaldes sidstnaevnte Sted _"Bergfrue"_. En overordentlig pragtfuld Art.
play
copy
Du er egentlig den eneste Mand, jeg kender, der fortjener at kaldes en Verdensborger!
play
copy

Examples of Kalde

Example #1
Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Rosa og et endnu kraftigere Roedt.
Example #4
Tanke til de Vaerdier, som ligger paa Vandets Bund?
Example #5
Den danner store Rosetter af noget koedede Blade.
Example #6
Disse meget talrige, saa at Planten bliver pude- eller taeppedannende.