Kan in a sentence

The word "kan" in a example sentences. Learn the definition of kan and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

Definition of Kan

  • See Khan.

How to use kan in a sentence. Kan pronunciation.

Mrs. Orendorf was unable to adjust her mental view to the varying argument; she cast a sullen and puzzled eye on the amiable Irish woman, and said, grimly: "It isn't joost yoong mans vot kan spend money.
play
copy
Maar deze is niet de gave van één dag, noch is die de ware, zoo dikwijls als hij uit niets anders kan bewezen worden dan uit de afkomst.
play
copy
Hoewel verder dezen met geweld verworven en daarom op zwakken grondslag rustenden zetel, nadat kort daarop de dwingelandij van zijn oprichter was onderdrukt, het van vrijheidsliefde blakende volk der geletterden, dat geen dwang kan dulden, wederom heeft omvergeworpen, was toch de Scheikunde daardoor dit ten goede gekomen, dat zij, zoolang haar verblijf daar duurde, meer in de nabijheid van beschaafde lieden geplaatst, de aandacht van enkelen van dezen door eenige zeer heldere stralen, die zich door de haar omhullende duisternis van nietigheden heenboorden, kon vestigen op het uiterst vruchtbare licht, dat in haar binnenste verscholen was.
play
copy
Derhalve richt zij zich op alles, wat onder het begrip „lichaam” valt, of daartoe herleid kan worden, hetzij het allen lichamen gemeen is, hetzij enkelen in het bijzonder eigen.
play
copy
Daar namelijk de niet nader te omschrijven Materie, die in het bezit is alleen van de algemeene eigenschappen der lichamen, in de natuur niet voorkomt en ook niet kan voorkomen, maar slechts een beeld van onzen geest is, gevormd ter verduidelijking van een theorie, de lichamen daarentegen, die inderdaad bestaan, alle op zichzelf staande dingen zijn, d.w.z.
play
copy
Maar in den waren aard daarvan kan niemand een juist inzicht krijgen tenzij door een scheikundig onderzoek.
play
copy
Want hoe kan het anders?
play
copy
Indien ik over eenige krachten, dienstvaardigheid of verstand kan beschikken, gebruikt die dan, zooals gij verkiest.
play
copy
Isaiah S. Blocker, first lieutenant, Atlanta, Ga. William D. Bly, first lieutenant, Leavenworth, Kans. Henry H. Boger, second lieutenant, Aurora, Ill.
play
copy
Howard R.M. Browne, first lieutenant, Kansas City, Kans. Sylvanus Brown, first lieutenant, San Antonio, Tex.
play
copy
Leonidas H. Hall, Jr., second lieutenant, Philadelphia, Pa. George W. Hamilton, Jr., first lieutenant, Topeka, Kans. Rodney D. Hardeway, second lieutenant, Houston, Tex.
play
copy
Lee J. Hicks, captain, Ottawa, Kans. Victor La Naire Hicks, second lieutenant, Columbia, Mo. Arthur K. Hill, first lieutenant, Lawrence, Kans.
play
copy
Maxey A. Jackson, second lieutenant, Marian, Ky. Joyce G. Jacobs, second lieutenant, Chicago, Ill. Wesley H. Jamison, second lieutenant, Topeka, Kans.
play
copy
Redden L. Linton, second lieutenant, Boston, Ga. Glenda W. Locust, second lieutenant, Sealy, Tenn. Aldon L. Logan, first lieutenant, Lawrence, Kans. James B. Lomack, first lieutenant, National Guard, Dist. of Columbia.
play
copy
James M. Stockett, Jr., first lieutenant, Providence, R.I. Wilbur F. Stonestreet, second lieutenant, Topeka, Kans.
play
copy
Lorenzo C. White, second lieutenant, Hampton, Va. Johnson C. Whittaker, first lieutenant, Lawrence, Kans. Horace G. Wilder, second lieutenant, U.S. Army.
play
copy
Harry E. Wilson, first lieutenant, Des Moines, Ia. John E. Wilson, first lieutenant, Leavenworth, Kans. William H. Wilson, second lieutenant, Greensboro, N.C. Meredith B. Wily, first lieutenant, El Paso, Tex.
play
copy
Ernest M. Wood, second lieutenant, Mebane, N.C. Benjamin F. Wright, second lieutenant, New York, N.Y. Elbert S. Wright, second lieutenant, Baldwin, Kans. John Wynn, second lieutenant, U.S. Army.
play
copy
On June 1st he was admitted to the Post Hospital at Fort Dodge, Kan.
play
copy
Beplantningsprincip kan man tage alle-bogstaveligt talt alle-Vand- og Stenhoejsplanter.
play
copy

Examples of Kan

Example #1
Freda don't have got no yoong mans, 'cause her Schatz vent to der var und die py der fever in Florida-" "Sure he did that!" cried Mrs. O'Brien, "an' 'twas a fine man an' a fine carpenter he was.
Example #2
They are both awful nice, pretty young ladies, and I'm sorry such a question come up between them; and 'tis _dreadful_, O'Brien says, the way the young men was spinding their money for Norah last night.
Example #3
Hetzelfde echter is op dezelfde wijze het geval bij de wetenschappen, slechts moet dat, wat daar aan de deugd is toegekend, hier worden toegekend aan het nut.
Example #4
De wetenschap, die scheidt en vereenigt, zou dus bedoeld worden.
Example #5
Keizer Rudolf II van Duitschland, die ±1600 regeerde, stelde zulk een belang in de alchemie, dat hij er zijn regeeringsplichten voor verwaarloosde.
Example #6
Hem werd de naam van den tweeden Hermes Trismegistus gegeven.