Känner in a sentence

The word "känner" in a example sentences. Learn the definition of känner and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use känner in a sentence. Känner pronunciation.

Jag känner just nu att jag kan berätta en historia - en förfärlig historia...
play
copy
Gå bort, jag känner icke dig!
play
copy
All hans gamla melankoli griper honom, han känner sig bitter och olycklig utan att veta varför.
play
copy
Hennes mörka hår vilar mot hans kind, hennes ena fot och vrist är blottad, hon lutar sig starkt mot honom, och han känner hennes mjuka bröst.
play
copy
Hans nervositet och inre uppror känner ibland knappt några gränser.
play
copy
Ja, jag känner på mig att jag skridit mot en punkt av hårdhet - jag är hård nu, jag skall bli som järn, som järn skall jag bli!
play
copy
Med mig är det så, att jag känner mig nedsmutsad av det förflutna, hemlös i det närvarande och fylld av skrämsel för det tillkommande.
play
copy
Sedan känner de den stora misstanken av att vara annorlunda inrättade an andra barn.
play
copy
Jag känner att jag älskar mor och far, och kanske är det något gudomligt i denna känsla.
play
copy
Men så menar inte Eckhart, nej, han tror på en intelligent, personlig varelse, som själv känner kärlek till oss alla.
play
copy
Tror du inte jag känner kärlek till dina barn?
play
copy
Du har väl andra att gå till än mäj, bara en mil härifrån bor Skabb-Sara, du känner väl Skabb-Sara, som alla är så elaka åt.
play
copy

Examples of Känner

Example #1
Han serverade oss och småskrattade för sig själv.
Example #2
Den oändlige Nu skall jag således berätta för er om den oändlige.
Example #3
Han sade: jag vill föra dig till glädjens fjärran stränder.
Example #4
Hans rivna mantel grånade av långa vägars damm.
Example #5
Men han tiger och bara smeker henne, ömt, varligt, passionen är borta, han blir nästan tankspridd.
Example #6
Livet är så underligt, det kastar oss hit och dit, man skall bara vara ett spån som följer med strömmen.