Kapon in a sentence

The word "kapon" in a example sentences. Learn the definition of kapon and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kapon in a sentence. Kapon pronunciation.

Al Janjo mi ilin ne lasos, ne, kvankam mia jupo kiel sako estus kuntirota super la kapon kaj mi estus ĵetota en profundegaĵon.
play
copy
Vi estas prava, kaj bona estis la vaporvarmego, kvankam iom da karbohaladzo suferigas mian kapon.
play
copy
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
play
copy
Mi estas viro, kiu demordis la kapon de l' honto kaj singardeme tanis mian dorshaŭton, ĝis unu colon dika, kaj tial mi povas fari miregindaĵojn je bezono.
play
copy
Du juĝejaj servistoj alkondukis viron turke vestitan; estis la malfeliĉa Ali, la paŝaho de Janina—la turbano kovris la kompatigan kapon de la konsilanto Bolnau.
play
copy
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj.
play
copy
Multaj kredeble balancas senkrede la kapon, legante miajn vortojn.
play
copy
Xoh cha chi[c]a oh Cakchiquel vinak: xa ni[c]ah ta[t]ah xnucol vivi, xaxi kapon uleuh; quere[c]a xubinaah vi Chita[t]ah ri, [t]ucumatz tucheex hunchic, xa paya xucol viri.
play
copy
Vi estas infano, Nora. NORA (rektigas la kapon kaj iras plankmezen).
play
copy
NORA (dum tempo pensante; ĵetskuas la kapon).
play
copy
La pli juna fratino suprenrigardis kaj turnis por sekundo la kapon.
play
copy
Li levis nun iom post iom la kapon kaj rigardis siajn trankvilanimajn konsilantojn kun rideto, el kiu baldaŭ fariĝis rido.
play
copy
Nia amiko Alfred parolas pri la batalo de l' vivo," - li denove balancis la kapon, - "mi esperas almenaŭ, ke li ne falos en la komenco de la batalo.
play
copy
Sinjoro Britain balancis la kapon.
play
copy
Tute ne ofendiĝante, Clemency balancis la kapon, ridis kaj ĉirkaŭprenante sin diris: "ne, mi ankaŭ tiel pensas".
play
copy
Kio venis al vi en la kapon?
play
copy
Clemency nur ĝemis kaj balancis la kapon.
play
copy
La kuracisto rektiĝis kaj skuis la kapon.
play
copy

Examples of Kapon

Example #1
Sed nun ne estas okazo sin ĝeni; ĉar la afero koncernas kvincent talerojn.
Example #2
Kun mia ĉapelo kaj mia frako!
Example #3
Eble li ankaŭ banis tie, tio ja estis oportune.
Example #4
La petolaĵoj estis tre malmoderaj en la supera tenejo de Anttila. ESKO.
Example #5
Nokte kun virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la turkaj knabinoj.
Example #6
Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas nigrajn ŝtrumpojn kaj sur la piedoj ruĝajn ŝuojn.