Kiam in a sentence

The word "kiam" in a example sentences. Learn the definition of kiam and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kiam in a sentence. Kiam pronunciation.

Anĝelon de l' Sinjoro li similis, kiam li varme komentariis, ŝvitante kaj spiregante.
play
copy
Unue ĝi estis kiel muŝo, sed kreskis kiel bovon, jen ĝia komenco: En lasta printempo, kiam Esko kune kun Miĉjo Vilkastus vizitis sorĉulon, li konatiĝis kun la knabino, dum ili en sama domo atendis la hejmrevenontan sorĉulon.
play
copy
Jam je la naskiĝo estas al ĉiu donita certa kvanto da tiu forto kaj laŭ ĝi dependas ankaŭ nia vivdaŭro kaj kiam ĝi estas eluzita la vivfadeno rompiĝas.
play
copy
La »Belulinon» el mia bovinejo vi ricevos kaj duvintran ĉevalidon el mia ĉevalejo, kaj al via novkonstruado mi plu helpos vin per ĉevala kaj vira forto, kiam la tempo permesas. JAKOBO.
play
copy
Amu Greto'n; bonega junulino ŝi estas, kiel mi jam diris, eble ŝi ankaŭ estas iom petolema; tion mi observis, kiam ŝi kapturnigis la filon de l' botisto kaj la viro eble ne komprenis la ŝercon.
play
copy
Unu el la plej malgrandaj subuloj de l' ŝtato, kiun mi povus mortigi kiam ajn, lasante nur kvinkopekon sur via brusto.
play
copy
Sed tagon post tago ĝi malpliiĝas, ĉar tre ŝparema mi ne estas, kaj kiam la monujo estos malplena, tiam malaperos Miĉjo Vilkastus.
play
copy
La poplitoj rigidiĝas, kiel ĉe ĉasata leporo, kaj mi ne scias kiam atingi hejmon, se iu terkankro min ne akceptas en sia veturilo.
play
copy
Vi do nun ŝajnigu vian patrinon kaj demandu min kiam ni foriris de Karri. ESKO.
play
copy
Diru, ke ni ekiris, kiam la domanoj iris falĉi la herbon. MIĈJO.
play
copy
Estu certa, kiam li denove komencos drinki, li nomos ĝin mielguto el la monto de l' alteco.
play
copy
Estu senzorga, kiam li denove komencos drinki, li nomos ĝin korno de l' feliĉego.
play
copy
Tie ĉi mi do devas atendi la gastojn kaj, kiam ili alvenos, ilin akompani al domo de l' botisto, tia estas la volo de l' maljunulo.
play
copy
Nu, nu, certe mi vin punos, kiam preterpasis via malbona humoro.
play
copy
Ili povas reveni hodiaŭ aŭ morgaŭ aŭ kiam ajn; sed pensu, se ili revenus sen fianĉino!
play
copy
Kiam sur la vasta maro amikojn mi memoris en la patrolando, larmoj de sopiro ofte fluis.
play
copy
Mi apenaŭ ekdormis, kiam mia Johano vekis min per la sciigo, ke oni vokas min al iu tre danĝere malsana.
play
copy
Kaj kiam la filo finis sian dudekan jaron, la patro estis kvindekjara kaj tiam pretiĝis por forlasi la aferojn kaj volis transdoni la komercadon al la filo.
play
copy
Sed la domoj kaj stratoj dancadis ĉirkaŭ li, la sonorilturo ŝajnis sin moke klinanta antaŭ li; freneza teruro kaptis lin, li kuradis tra la stratoj, ĝis kiam li elĉerpite subfleksiĝis en sia loĝejo; kaj kiam li iom rekonsciiĝis, lia unua demando estis, ĉu ne policano demandis pri li.
play
copy
La kuracisto miregis pri tiuj enigmaj vortoj; li ĵus volis diri al ŝi konsolan, trankviligan vorton, kiam la pordo brue kaj abrupte malfermiĝis kaj juna granda viro sin ĵetis internen.
play
copy

Examples of Kiam

Example #1
Ili longe sidis rigidaj kvazaŭ ŝtipoj.
Example #2
Certe li unue estis paleta kaj lia voĉo tremetis.
Example #3
Miĉjo observis kelkajn ekrigardojn inter Esko kaj Greto.
Example #4
Kiu estus kredinta, ke la afero tiel sukcesus?
Example #5
Tio estas vero, kiun mi observas en la naturo kaj trovas konfirmata en la libroj.
Example #6
Tion memoradu kaj malpli ofte fleksu la brakon.