Kok in a sentence

The word "kok" in a example sentences. Learn the definition of kok and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kok in a sentence. Kok pronunciation.

Wisselau gaat den kok verslinden; grimmig kijkt hij rond, zoodat de reuzen doodsbenauwd op de zaalbalken klimmen.
play
copy
ECHITES werpt zijn vaders kok op het vuur, omdat deze niet doet wat hij gelast-iets dergelijks doet REINOUT in den roman der _Vier Heemskinderen_ [15].
play
copy
In dat alles was "de goede kok" een man van zijn tijd, een middeleeuwsch Katholiek; den onbekenden leek mag men "een middeleeuwsch Protestant" noemen.
play
copy

Examples of Kok

Example #1
ESPRIAAN wil vluchten, maar GEERNOUT trekt hem neer op zijn zetel.
Example #2
In zijn gargoensch zegt hij tot hem, dat zij een schijngevecht zullen houden; Wisselau moet zich daarin laten overwinnen.
Example #3
Het koningspel hier doet denken aan iets dergelijks in SEGHER'S _Prieel van Troyen_[17].
Example #4
HEYN VAN AKEN praat het hem na.
Example #5
Zijn leven maar vooral zijn werk gaan wij nu beschouwen.
Example #6
Hij heeft niet de onafhankelijkheid van geest, waarmede de onbekende leek zich tegenover kerk en priesters durft plaatsen; hij wil of durft zich niet zoo uitlaten als deze over Mariadienst, mirakelen, heiligenbeelden, vervolging om den geloove.