Koken in a sentence

The word "koken" in a example sentences. Learn the definition of koken and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use koken in a sentence. Koken pronunciation.

Four years after Franklin's discovery Pastor Karl Koken, member of the Consistory and official preacher to the City Council of Hildesheim, was moved by a great hailstorm to preach and publish a sermon on The Revelation of God in Weather.
For Koken, see his Offenbarung Gottes in Wetter, Hildesheim, c1756; and for the answer to Bacon, see Gretser's De Benedictionibus, lib.
Wolken gensters en gansche brokken vuur dreven als een stroom uit den vulkaan, waarin de koopwaren, uit al de streken der wereld samengevoerd, met ijselijk gebruis lagen te koken en te branden.
Uit elke compagnie riep men eenige stoute mannen te zamen; dezen zouden naar Wesemael gaan en halen wat er noodig is tot het koken van vleeschsoep.

Examples of Koken

Example #1
For Prof. Sayce, while showing some severity toward sundry minor assumptions and assertions of biblical critics, confirmed all their more important conclusions which properly fell within his province.
Example #2
Of "the Prince of the Power of the Air" he says nothing; the theory of diabolical agency he throws overboard altogether; his whole attempt is to save the older and more harmless theory, that the storm is the voice of God.
Example #3
For Prof. Brown's discussion, see his Assyriology, its Use and Abuse in Old Testament Study, New York, 1885, passim.
Example #4
For Prof. Sayce's views, see The Higher Criticism and the Monuments, third edition, London, 1894, and especially his own curious anticipation, in the first lines of the preface, that he must fail to satisfy either side.
Example #5
Sint-Michielskerk werd insgelijks door het vuur verslonden; tot boven haren toren golfden de reusachtige vlammen als eene gloeiende zee, welker roode baren door den wind werden voortgezweept.
Example #6
Van uit den grond des kasteels gingen menigvuldige bommen in de hoogte en beschreven haren tragen loop door het ruim, om op de eene of andere markt te barsten en alles rondom zich te dooden of te verbrijzelen.