Korf in a sentence

The word "korf" in a example sentences. Learn the definition of korf and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use korf in a sentence. Korf pronunciation.

WILLEM ziet wel dat de Kerk in zijne dagen van den rechten weg is afgedwaald en dat vele priesters niet deugen; doch de leeken moeten er zich maar niet te zeer aan ergeren en slechts letten op wat de priesters hun _leeren_; er kan wel goed zaad gestrooid worden uit een slechten korf[12].
Tegenover hem zien wij een schoon jonkman, prachtig gekleed, die een paar mooie bloemen uit den korf neemt.
The prince gave a state dinner to General Woyakoff (for whom I had a letter), Baroness Korf, Madame Ittinoff, and to a young lady who was going to marry Baron Budberg, whom I had known at Florence, Turin, and Augsburg, and whom I may possibly have forgotten to mention.

Examples of Korf

Example #1
Echter bracht die berusting hem niet tot lijdelijk stroomaf drijven; hij bleef roeien met de riemen die hij had.
Example #2
De heeren mogen hunne onderdanige schapen wel scheren, maar het vel moeten zij hun laten; dan kan er immers nieuwe wol op groeien!
Example #3
Zóó, dat hij de goede niet van de kwade had gescheiden, wat hem ook niet mogelijk was.
Example #4
Die bloemen der deugd heeft hij dus uitgelezen en bijeengebracht in een zuiver vat.
Example #5
All these friends made me spend three weeks very pleasantly, and I was especially pleased with old General Woyakoff.
Example #6
This worthy man had been at Venice fifty years before, when the Russians were still called Muscovites, and the founder of St. Petersburg was still alive.