Kovri in a sentence

The word "kovri" in a example sentences. Learn the definition of kovri and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kovri in a sentence. Kovri pronunciation.

Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Du juĝejaj servistoj alkondukis viron turke vestitan; estis la malfeliĉa Ali, la paŝaho de Janina—la turbano kovris la kompatigan kapon de la konsilanto Bolnau.
play
copy
Ripozu trankvile; mi havas larĝajn flugilojn por vin kovri.
play
copy

Examples of Kovri

Example #1
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #2
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.
Example #3
Liaj abomenindaj blasfemoj, kiujn li eligis pri si kaj Giuseppa, estis interrompataj per nova aperaĵo.
Example #4
Malbenitaj estu tiuj manoj, eĉ ne plu povintaj firme puŝi!
Example #5
Jes, tion vi faru; provu retrankviliĝi kaj retrovi animan ekvilibron, vi mia eta timigita kantbirdo.
Example #6
HELMER (ĉe la malfermita pordo).