Kunna in a sentence

The word "kunna" in a example sentences. Learn the definition of kunna and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use kunna in a sentence. Kunna pronunciation.

För att kunna komma till status quo?
play
copy
Rabelais skulle kunna säja det, men jag - avstår - alltnog, så skrek baronen på polis.
play
copy
Hans högfärd hade sårats av att Ziri avvisat honom, och det föll honom aldrig in att hon skulle kunna ändra tankar.
play
copy
Och i denna känsla blandade sig fruktan: var det då säkert vad hon sade, att de aldrig skulle kunna överraskas här?
play
copy
Han måste gå härifrån, hem till kamraterna, där skulle han kanske kunna glömma av alltsammans, åtminstone en halv timme.
play
copy
Kan du inte hjälpa mig - - - Han stirrade på henne utan att kunna svara.
play
copy
När han tittade på det försvann den hunger han nyss känt, han stod där stilla med lampan i handen, utan att kunna förmå sig att röra det framsatta.
play
copy
Ziri vet icke vad nöd vill säga, vad hemlöshet vill säga, och hur skulle hon kunna veta det?
play
copy
Om mannen med glasögonen hade en stark vilja, så skulle han då kunna moraliskt krossa mig, men nu är han en stackare, Gud hjälpe honom!
play
copy
Men nu, för att kunna tänka bättre, så låt oss säga att jag alls inte skriver, utan talar.
play
copy
Hastigt gjorde han en rörelse för att kunna uppfatta ansiktet, men ett litet jämrande rop undföll honom.
play
copy

Examples of Kunna

Example #1
Vad tjänade då lidandets period till?
Example #2
Som inte hoppade över lidandet i mänsklighetens historia?
Example #3
Och det hände sig att den gamle gubben kom luffande, sedan baronen knuffat till kvinnan så att hon ramlat i rännstenen, under det hennes kräkningar just började.
Example #4
Den gamle konstapeln var en vis man, en beprövad man, en stor filosof.
Example #5
Sedan stoppade han omsorgsfullt ner den och gick vidare.
Example #6
Men strax han kommit ur Hartmans åsyn stannade han och såg på sedeln.