Lader in a sentence

The word "lader" in a example sentences. Learn the definition of lader and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use lader in a sentence. Lader pronunciation.

Der maa forudses Overloeb, idet en Regnperiode paa Grund af Groeftens Form ellers lader Vandet stige for meget.
Stenhave let lader sig danne.
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
Deling af disse lader sig let udfoere.
Mange iblandt dem, forholdsvis flere end af Landjordens indenlandske Flora, er saa smukke og statelige, at vi ogsaa lader deres Blomster og Blade smykke Havernes Vandpartier.

Examples of Lader

Example #1
Beton uden Puds, idet Taetheden her jo ikke er saa noedvendig, end ikke altid oenskelig.
Example #2
Groeftens Sider taerer utroligt af Vandbeholdningen.
Example #3
Den klippeagtige, lagvise, i Reglen skraatstillede, geologiske Ordning af Stenene, der med sine stadig genopdukkende, ensartede Skraalinier bringer Sammenhaeng mellem Stenene og lidt Ro i det Hele, kan jo ikke efterlignes med vore runde Kampesten.
Example #4
For et Par Aar siden gjorde Forf.
Example #5
Bassiner og Kanaler skulde virke som et Spejl, hvori Himlen og den omgivende Herlighed kunde spejle sig.
Example #6
Sommersol, saa svulmer alle Vandhavens Blomster af Sundhed og Velvaere.