Leest in a sentence

The word "leest" in a example sentences. Learn the definition of leest and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use leest in a sentence. Leest pronunciation.

In de _Lorreinen_ leest men b.v.
play
copy
In het Latijn leest men daarvoor: "_sponsos_ magis estimatos quam clericos.
play
copy
G. PARIS) leest men (no.
play
copy
At leest he doth not virgil keep Ah!
play
copy
Zy leest een brief; och, och!
play
copy
Vaartwel, en die dit leest onthoudt dat ge ook in tijds de dood beschouwt.
play
copy

Examples of Leest

Example #1
Zulke literaire pleisterplaatsen vindt men ook in den _Walewein_ en den _Reinaert_.
Example #2
Wij kunnen slechts door een paar voorbeelden de richting aangeven, waarin met eenige kans op vinden kan worden gezocht.
Example #3
Deel II, p. 85, vs. 20.
Example #4
Letterk_., II, 230, vs. 493-4. [7] Vgl.
Example #5
LXXIX) de uitdrukking: "faire la follie" of "faire la sottise" in dezen zin.
Example #6
Antwerpen ook Gent en Brussel genoemd.