Legi in a sentence

The word "legi" in a example sentences. Learn the definition of legi and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use legi in a sentence. Legi pronunciation.

Vi ne povas ĝin legi.
play
copy
La viro, al kiu apartenis tiu domo, ŝajnis al mi terura sorĉisto, povanta legi ĉiun mian penson kaj nepre jam nun pri tio informita, kion mi sciiĝis.
play
copy
En la komenco la orkestrestro ŝajne ne atentis pri tio; li fervore legis en sia partituro kaj kondutis, kvazaŭ krom li neniu estus en la ĉambro; sed iom post iom li pli atentis, li ĉesis kanti; baldaŭ lia rigardo leviĝis de la partituro kaj pasis arde trans la vizaĝon de la kuracisto; poste li mallevis la notkajeron kaj firme rigardis la rakontanton; lia intereso ŝajne pli kaj pli kreskis, liaj okuloj brilis, li pliproksimiĝis, li kaptis la brakon de la medicinisto, kaj kiam tiu finis sian rakonton, li tre emociite salte leviĝis kaj kuris tien kaj reen en la ĉambro.
play
copy
Mi legis la verkon "Pro kio" kun ĝojo kaj ĝuo, ĉar la dissolvo de la komplikaĵoj estas lerta, la streĉeco de l'atento de la leganto estas restigata ĝis la lasta momento, kaj la lingvo estas majstra.
play
copy
Novellae, ii, 3: ex absurditate legis, licet praemoriantur filii omnes, non relinquentes filios aut nepotes, nihilominus supplicium manet, et non succedit eis mater, sed expellitur ab eorum inhumane successione ... sed succedunt quidem illis aliqui ex longa cognatione.
play
copy
Nam si christianam saperent pietatem, non intra priuatos tantum parietes, sed super tecta, iuxta Christi præscriptum, & legi & predicari summoperè sua curarent.
play
copy
Kaj krom tio, mia filo, akceptu mian instruon, ke se oni volus verki multajn librojn, ne estus fino, kaj multe legi lacigas la korpon.
play
copy
Je l' postiranta mateno la instruitulo eliris, por trinki kafon kaj legi gazetojn.
play
copy
Contra meritum hominis christiani, tinctum Christi sanguine, alioquin nullum, promuntur testimonia, quibus iubemur, nec naturae, nec legi, sed sanguini Christi fidere.
play
copy
Nur igis lin legi kaj muele lerni.
play
copy
Ho, mi tion ja sciis; mi legis pri tio en la gazetoj.
play
copy
Mi estos tiom bela, Torvald. LINDE (kiu legis la karton).
play
copy
Ne; mi devas denove legi unu fojon.
play
copy
Grace kudris, Marion legis el libro.
play
copy
Li ekvidis la folion kaj legis ĝin nun.
play
copy
Bedaŭrinde mi forgesis kunporti ion por legi ĉi-periple.
play
copy
Sed ĝis nun li sentas tiun emocion, kiu ekkaptis lin, kiam li legis pri danĝera ekspedicio en la Himalajon, la plej altan montaron de la mondo.
play
copy
Li povis legi tutan posttagmezon kaj vesperon-ofte li enlitiĝis nur meznokte.
play
copy
Post duonjaro de diligenta studado li komencis legi librojn en itala lingvo.
play
copy
Li elpakigis libron kaj komencis legi.
play
copy

Examples of Legi

Example #1
Montru al mi vian pasporton, viro!
Example #2
Sed kiu pro tio povas ĵuri ke vi estas finno?
Example #3
En mia vivo mi ankoraŭ ne lernis fari decidojn.
Example #4
Tiuj patrolandaj sonoj naskis en mi konfidon, mi volis ŝin petegi surgenue, savi min.
Example #5
Jes", li ekkriis, "estas vero en tio, ŝajno de vereco, verŝajneco; estas eble, povas esti, ke simile okazis; diablo!
Example #6
La kuracisto ankoraŭ unu fojon provis, ĉu liaj paroloj ne estos akceptataj de la obstina amanto, kaj efektive tiun fojon ŝajne sukcesis.