Lidande in a sentence

The word "lidande" in a example sentences. Learn the definition of lidande and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use lidande in a sentence. Lidande pronunciation.

Och vad hjälper det om jag kunde tro att Gud förlåtit mig, blir detta kattens fullbordade och oskyldiga lidande mindre för det?
play
copy
För mig kan detta jordiska således få bara ett namn: lidande, och det där bortom: helvetet.
play
copy
Varför säger Eckhart icke: du skall älska det högsta du vet på jorden, eller, du skall känna kärlek till alla lidande, eller till hela skapelsen?
play
copy
Konstnärlig känsla, rus, kärlek, allt detta välver sig på djupet av de lidande själarnas hav, som gläder, lyfter, trampar ner, pinar och krossar!
play
copy

Examples of Lidande

Example #1
Vad tjänade då lidandets period till?
Example #2
Så länge min hjärna arbetar och ängslas just för att detta har hänt, så länge är det inte alls borta.
Example #3
Men jag gör det inte för jag fruktar att det rymmes någonting bortom detta jordiska vara.
Example #4
Och nu skall jag strax hålla ett litet tal om detta.
Example #5
Jag känner att jag älskar mor och far, och kanske är det något gudomligt i denna känsla.
Example #6
I ären gudar - -“ Hur skall det gå till att älska Gud?