Lumo in a sentence

The word "lumo" in a example sentences. Learn the definition of lumo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use lumo in a sentence. Lumo pronunciation.

Nun tagiĝas por mi tempo de abstineco, sed kun teruro mi rigardas mian tutan mizeron je plena lumo de tiu tago.
play
copy
La sama Anjo, kiu vin foje helpis al lumo de l' mondo.
play
copy
Li ne preterlasis prezenti en ĝusta lumo precipe la cirkonstancon, ke tiu kompatinda infano verdire estis vendata.
play
copy
Anjo, kiu vin foje helpis al lumo de l' mondo.
play
copy
Dio estas mia lumo kaj mia savo; kiun mi devas timi?
play
copy
Se mi diros: mallumo min kaŝos,-la nokto fariĝos lumo ĉirkaŭ mi. 12.
play
copy
Eĉ mallumo ne mallumas antaŭ Vi, kaj la nokto lumas kiel tago; mallumo fariĝas kiel lumo. 13.
play
copy
Apenaŭ lumo estis enportita en la ĉambron, la ombro sin eltiris sur la tuta muro, ĝis la plafono kaj eĉ iom sur la plafono mem.
play
copy
Tie ĉi ne estis lumo, tie ĉi estis io kiel duonlumo; sed granda nombro da ĉambroj tio estis unu post la alia, kaj tra iliaj malfermitaj pordoj oni povis ilin vidi ĉiujn.
play
copy
Li konis la ĉambron, el kiu la lumo venis.
play
copy
Li vidis la nudajn branĉojn de la longe konataj arboj inter la lumo kaj si.
play
copy
Li faradis signojn per la mano, levadis la ĉapelon kaj kriadis al ili, kvazaŭ ili estus la lumo kaj povus lin aŭdi kaj vidi, kiel li ĝojege rapidas al ili sur la vojo.
play
copy
Kiel bele kaj ĉarme la tero ekflamis en la lumo!
play
copy
Sur la kornicoj de la fenestroj staris floroj en helruĝaj potoj, kiuj tre gaje falis en la okulojn sur la blanka fronto de la domo; kaj en la malluma pordega trairo oni vidis ankoraŭ apartajn striojn da lumo, kiuj ludis ĉirkaŭ la brilantaj boteloj kaj kruĉoj.
play
copy
Tra fendetoj inter la pezaj fenestro-kurtenoj videblis nur minaca nokta nigro, makulita jen kaj jen, tre disfoje, de la grize obtuza lumo de la haltstaciaj gaslampoj kaj lanternoj.
play
copy

Examples of Lumo

Example #1
Mi supozas la vivon de sobrulo plej bonan en la mondo.
Example #2
Mi ankaŭ foje estis membro de sobreca societo, sed eksiĝis. IVARO.
Example #3
Maljuna Anjo, mi kredas! ANJO.
Example #4
Kiam sur la vasta maro amikojn mi memoris en la patrolando, larmoj de sopiro ofte fluis.
Example #5
Li estis viro vidanta ĉion kaj zorganta pri ĉio, kaj la famo pri li diris, ke ne facile iu sin forsavis, kiun li ekcelis, eĉ se li forestus centkelke da mejloj.
Example #6
La ŝanĝiĝon de ŝia farto supozeble estis ĝisatendinta la polica direktoro, por plue esplori la aferon.