Maar in a sentence

The word "maar" in a example sentences. Learn the definition of maar and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

Definition of Maar

  • a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosion; often filled with water

How to use maar in a sentence. Maar pronunciation.

When we have ascended to a considerable height, we see fragments of scoriae sparingly scattered over the surface; until at length, on reaching the summit, we find ourselves suddenly on the edge of a tarn, or deep circular lake-basin called the Gemunder Maar.
play
copy
Gemunder Maar, volcanic rocks of. Geneva, Lower Miocene of.
play
copy
Niet de ooren worden hier gestreeld maar de oogen: en niet door woorden wordt instemming gewonnen, maar door de getuigenissen van feiten ontwrongen.
play
copy
Derhalve wordt bij deze maar niet aan iedere kunst of wetenschap een leerstoel toegestaan, maar het is noodig, dat de wetenschap, die aan de Akademie vasten voet wil vatten, boven de bevatting van het gemeene volk zich verheffend, uitblinke door een zekeren glans van adeldom.
play
copy
Maar deze is niet de gave van één dag, noch is die de ware, zoo dikwijls als hij uit niets anders kan bewezen worden dan uit de afkomst.
play
copy
Maar toch is niet veel minder dan deze die wetenschap, die zorgt voor de gezondheid van het lichaam, want dit is wel het meest gewenschte, dat aan de stervelingen wordt gegeven; wanneer zij kwijnt, dan maakt zij meer dan iets anders den geest log en drukt hem terneer.
play
copy
Daar namelijk de niet nader te omschrijven Materie, die in het bezit is alleen van de algemeene eigenschappen der lichamen, in de natuur niet voorkomt en ook niet kan voorkomen, maar slechts een beeld van onzen geest is, gevormd ter verduidelijking van een theorie, de lichamen daarentegen, die inderdaad bestaan, alle op zichzelf staande dingen zijn, d.w.z.
play
copy
Maar hoeveel scheelt het inderdaad, dat dit zoo is!
play
copy
Opdat die dus ontwikkeld worden, moet men zeker niet dien weg betreden, die van een gegeven denkbeeld omtrent de oorzaak uitgaand, leidt tot begrip van de uitwerking, maar een geheel anderen.
play
copy
Maar waarlijk is er wel iemand, die over deze zaak de vierschaar spant, zóó onverstandig of zóó verdorven, dat hij de wetenschap de dwalingen aanrekent, die de krankzinnige bedriegersbende dier pseudoscheikundigen heeft verbreid?
play
copy
Maar in den waren aard daarvan kan niemand een juist inzicht krijgen tenzij door een scheikundig onderzoek.
play
copy
Maar hoeveel is het waard, daarover een zuiver oordeel te kunnen vellen!
play
copy
Maar waartoe is het noodig een beroep te doen op buitenlanders?
play
copy
Dat is echter niet de schuld van de wetenschap maar van haar beoefenaars.
play
copy
Maar wilt niet voor driestheid houden, wat slechts een geoorloofde wedijver is, welke den studiebelangen ten goede zal komen.
play
copy
KAREL MARTEL, maar ten slotte moeten zij den strijd opgeven; het Friesche rijk dat zich langs de zeekust eens tot het Zwin had uitgestrekt, wordt in de 8ste eeuw bij het Frankisch rijk ingelijfd.
play
copy
Menige heidensche godheid, menig voorvaderlijk heiligdom werd gekerstend, maar lang niet overal bleek het doopsel krachtig genoeg om het oude geloof te verjagen.
play
copy
Zeker, niet al deze geestelijken waren heiligen; de meesten waren maar menschen, zwakke menschen.
play
copy
Het groote rijk van Neder-Lotharingen, dat een korten tijd al deze landen behalve Vlaanderen omvatte, kon geen afzonderlijke staat blijven maar loste zich op in een aantal kleine feodale staatjes[8].
play
copy
Kerk overeind, niet ongedeerd, maar ongeschokt in hare eenheid.
play
copy

Examples of Maar

Example #1
Such changes have actually occurred in our own days, and are now in progress, having been accompanied in some cases by violent convulsions, while in others they have proceeded so insensibly as to have been ascertainable only by the most careful scientific observations, made at considerable intervals of time.
Example #2
Secondly, it is consistent with human experience that land should rise gradually in some places and be depressed in others.
Example #3
Gergovia, tuffs and associated lacustrine strata of. Germany, Lower Miocene of.
Example #4
Geikie, Mr. A., on Ayrshire Permian trap-rocks.
Example #5
Inderdaad als hij in zijn schroomvalligheid blijft steken, zal hij licht verdienen, dat men hem vergeeft.
Example #6
Dit is zijn werk, hiervoor spant hij zich alleen in.