Magt in a sentence

The word "magt" in a example sentences. Learn the definition of magt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use magt in a sentence. Magt pronunciation.

En ny Meddelelse fra Fængslet bragte dem til af al Magt at fremskynde deres Forberedelser.
Han led ved at mærke, hvilken uhyre Magt hun besad over ham, og kæmpede forgæves for at frigøre sig for den.
Politiet formaaede uden Vaaben intet over for denne Mængde, og man ønskede saa længe som muligt at undgaa at bruge Magt.
Farver og alle Former voksede stadigt og dannede til sidst en kompakt Masse, som man kun med Magt kunde tvinge sig Vej igennem.

Examples of Magt

Example #1
Sted om fjorten Dage; med saa kort Varsel vilde det være umuligt at faa alt ordnet, og Andrey foreslog, at man ikke først skulde skaffe nye Folk, men hjælpe sig med én Vogn og en Mand til Angrebet, og denne Mand vilde han være.
Example #2
Til Hest, med et flinkt Dyr under sig, vilde han alene paatage sig at bringe Forvirring i Eskorten, naar samtidig Fangerne angreb.
Example #3
Fra den Aften var alt forandret.
Example #4
Tania led ikke mindre end Andrey.
Example #5
Loyalitet man i hvert Fald maatte formode, at den var paa den forkerte Side.
Example #6
Lovbogs almindelig foreskrevne Regler - som sikkert ingen skal beskylde for Langsomhed -, vilde det have varet mindst tre Gange fem Dage.