Maljunulo in a sentence

The word "maljunulo" in a example sentences. Learn the definition of maljunulo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use maljunulo in a sentence. Maljunulo pronunciation.

Verdire, mi amuzis min ŝercante kun la maljunulo; se li min efektive kredis kaj laŭ tio agis, mi treege mallaŭdas mian petolaĵon en la drinkejo. MIĈJO.
Timoteo kaj lia patro, fortega maljunulo, min batis kiel vermon. KARRI.
En la sama ĝojo ankaŭ partoprenu Timoteo kaj lia patro, la fortega maljunulo, kiu tiel senhonte pugnofrapis min.
Tie ĉi mi do devas atendi la gastojn kaj, kiam ili alvenos, ilin akompani al domo de l' botisto, tia estas la volo de l' maljunulo.
La maljunulo vin volas ĉirkaŭpreni!
Aŭskultu, se vi parolas pri sento; mi volas provi, ĉu vi havas sonosenton, maljunulo!
Peltola, la junaj kaj maljunaj dancis laŭ sakfajfilo de Hansu, la estona maljunulo?
Iafoje ĝi briladis kaj ruĝe flamadis, kvazaŭ ĝi estus la okulo de la malnova ĉambro, kaj iafoje tiu ĉi okulo ruze okuladis, kiel gaja maljunulo, kiam li vidas, kiel la pli junaj murmuretas en la anguloj.

Examples of Maljunulo

Example #1
Jes, mi lin renkontis revenante el la urbo. MIĈJO.
Example #2
Tobio, en la Mezvoja-drinkejo? KARRI.
Example #3
Karri bona, oni min frotas hodiaŭ kvazaŭ inter ardaj tindroj.
Example #4
Vi ja estas pala, kiel fantomo. ESKO.
Example #5
Jes, nun vi troviĝas en kaptilo kaj la puno atendas vin; ĉar la afero estas grava, gravega.
Example #6
Nura ŝerco ĉe la brandoglaso kaj mi supozis, ke via patro tion komprenis.