Manĝa in a sentence

The word "manĝa" in a example sentences. Learn the definition of manĝa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use manĝa in a sentence. Manĝa pronunciation.

Li manĝas, trinkas kaj luktas kaj laste vin dankos je sia foriro.
NORA (prenas papersaketon kun makaronoj el la poŝo kaj manĝas kelkajn; poste ŝi iras piedpinte kaj ŝtelaŭskultas ĉe la pordo de sia edzo).
Koncerne Kamaĉon, longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos, ĉar kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas, kaj kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon!

Examples of Manĝa

Example #1
Vi vidas mem, ke ĝi ne tuŝas lian koron.
Example #2
La afero tute ne estas grava.
Example #3
Kiam revenis la sciureto! NORA.
Example #4
Venu, Torvald, kaj rigardu kion mi aĉetis.
Example #5
Se Famo Vin daŭre interesas, bonvolu fermi la faŭkon kaj obei miajn instrukciojn.
Example #6
La Majstro iĝis muta kiel morta moruo.