Marto in a sentence

The word "marto" in a example sentences. Learn the definition of marto and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use marto in a sentence. Marto pronunciation.

ZAKARIO, frato de Marto, eksigita policisto.
play
copy
Marto estas pli riproĉinda ol Tobio.
play
copy
Via bofilo vi ja povas nomi lin. MARTO.
play
copy
Nu, Marto, tio ja okazis laŭ via propra volo.
play
copy
Kiel vi do meditas pri vojaĝo de Esko? MARTO.
play
copy
Nu, kiel mi plaĉas al vi, panjo? MARTO.
play
copy
Tio estas afero de Marto kaj mi devas submetiĝi vole-ne-vole.
play
copy
Marto, ni pardonu ankoraŭ al li ĉi tiun fojon.
play
copy
Permesu, ke mi kiel adiaŭon, deklamu kelkajn versojn, verkitajn de la mortinta kaporalo. MARTO.
play
copy
Kia bruo, bruego, klakado kaj krakado fariĝis! MARTO.
play
copy
Ni sendis lin tien por venigi la festregalaĵojn kaj ĝis la hieraŭa mateno Marto atendis lian revenon.
play
copy
Marto pretigis apartan brandotablon, kaj eĉ ekstere sur la korto.
play
copy
Sed kion opinii pri Ivaro, kiu ĝis nun ne revenis? MARTO.
play
copy
Marto mia, ne parolu tiel porke en tiu solena momento!
play
copy
Ne tiel koleru, Marto; ĉar mi sciigas al vi gajan novaĵon.
play
copy
Marto kara, ne kondutu vin tiel, ke mi pro kolero devas vin hontigi per eterna forkuro! MARTO.
play
copy
Ne kolerigu mian koron! MARTO.
play
copy
Bonegan bienon!—Marto mia, mia aminda Marto, la feliĉo nin favoras. IVARO.
play
copy
Al edzo de botista Marto.
play
copy
Marto, vi ankaŭ plibonvoligu vian koron!
play
copy

Examples of Marto

Example #1
JANJO, lia filino, zorgatino de Tobio.
Example #2
VIRINO en la domo de Karri.
Example #3
Estas ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ĉi.
Example #4
Pesto prenu la botiston! JANJO.
Example #5
For el mia ĉambro, sentaŭgulo! JANJO.
Example #6
Malbenita viro, ĉu vi ne foriras de tie ĉi? JANJO.