Mellem in a sentence

The word "mellem" in a example sentences. Learn the definition of mellem and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use mellem in a sentence. Mellem pronunciation.

Pladser, saa trives de og finder sig til Rette mellem hverandre; det uligevaegtige Praeg forsvinder og afloeses af den eftertragtede, men direkte uefterlignelige Naturlighed.
play
copy
Den klippeagtige, lagvise, i Reglen skraatstillede, geologiske Ordning af Stenene, der med sine stadig genopdukkende, ensartede Skraalinier bringer Sammenhaeng mellem Stenene og lidt Ro i det Hele, kan jo ikke efterlignes med vore runde Kampesten.
play
copy
Mellem disse plantes Fredloes, Vandsnerre (Galium palustre).
play
copy
Jordmassen mellem Stenene (s. f. o.).
play
copy
Revner mellem Stenene maa udfoeres med stor Omhu og med aldrig svigtende Taalmod.
play
copy
Straks efter at man har beplantet en Klippeblok, en Top eller en Flade, belaegges den fri Jord mellem Planterne med fine og grove Skaerver.
play
copy
Overligger, der maa skraane lidt, saa at Vaeden kan loebe af den; der maa ogsaa vaere en Aabning mellem Siderne og Taget, saa at Luftcirkulation stadig kan finde Sted.
play
copy
Sol i Klipperevner eller mellem loese Sten.
play
copy
Blomsterne siddende helt nede mellem Bladene blegroede.
play
copy
Plantes bedst i sand- eller grusblandet Jord mellem loese Sten.
play
copy
Anbringes bedst i stoerre Revner mellem Sten.
play
copy
Denne og andre Arter af samme Slaegt kan plantes mellem loese Sten.
play
copy
Plantes mellem loese Sten paa sollys Plads.
play
copy
Plantes i smalle Spalter mellem Sten eller paa svagt skraanende Flader mellem loese Sten.
play
copy
Plantes paa lun Plads mellem loese Sten.
play
copy
Plantes i grusblandet Jord mellem loese Sten paa solrig Plads.
play
copy
Denne trives meget let, plantet i stoerre Spalter mellem Sten.
play
copy
Plantes mellem Stenene paa de Volde, der flankerer Kloefterne paa Stenhoejen.
play
copy
Tysk førtes derefter mellem Hr.
play
copy
Den russiske Omgangstone tillader en saadan Frihed mellem unge Mænd og Kvinder.
play
copy

Examples of Mellem

Example #1
Det er heller ikke saa svaert, hvis der da ikke stilles for store Fordringer.
Example #2
En "Groeft" i en Have ved Kbhn.
Example #3
Stenhave let lader sig danne.
Example #4
For et Par Aar siden gjorde Forf.
Example #5
Saadanne Oeer dannes af Traekasser, der naar op til Vandfladen, disse fyldes med Jord, og der bygges videre over Vandet ved Hjaelp af Natursten.
Example #6
Bukkeblad, Vandroellike (Hottonia palustris), Ranunkler og den vilde Calla.