Miaj in a sentence

The word "miaj" in a example sentences. Learn the definition of miaj and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use miaj in a sentence. Miaj pronunciation.

Mi ne aludas tian trotpaŝon per miaj piedoj, tute ne. TOBIO.
play
copy
Mi havas krom tio ankaŭ aferojn kun miaj ĉi-tieaj parencoj. ESKO.
play
copy
Gastoj miaj, ne ŝparu la regalaĵojn, sed satigu vin ĝis via stomako fariĝas ronda kaj ŝvelanta kiel sako de pastro! MIĈJO.
play
copy
Domaĝe, ke li tiel liberiĝis el miaj ungegoj!
play
copy
Vi troviĝos en dilemo, amikoj miaj! KARRI.
play
copy
En la juĝejo mi devis rakonti pri miaj aventuroj kaj faraĵoj dum la forkuro.
play
copy
Ne ĝenu vin, gastoj miaj!
play
copy
Senlime, jes!—Diabla Miĉjo, kiu forkuris de miaj ungegoj!
play
copy
Dum miaj oficvojaĝoj mi okaze tien alvenis.
play
copy
Tion vi divenis; demandu ion pri miaj travivaĵoj. NIKO.
play
copy
Iru, iru, kaj neniam plu vidu vin miaj okuloj!
play
copy
Edzino de Tobio, aŭskultu al miaj vortoj.
play
copy
Oni partoprenigis min en la interparolado, miaj malkleraj, duone italaj esprimoj estis konsiderataj naiveco; oni admiris min, mi ankoraŭ hodiaŭ ruĝiĝas, pensante, per kiaj vortoj oni tion diris al mi.
play
copy
Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Li komence ŝajnis heziti, ĉar ankoraŭ estis frua tago, sed miaj petoj lin decidigis.
play
copy
Mi ne aludas tian trotpaŝon per miaj piedoj, tute ne.
play
copy
Mi havas krom tio ankaŭ aferojn kun miaj ĉi-tieaj parencoj.
play
copy
Vi troviĝos en dilemo, amikoj miaj!
play
copy
Dio, kiel multaj estas miaj premantoj, multaj leviĝis kontraŭ mi! 3.
play
copy
Leviĝu, Dio, helpu min, mia Sinjoro, ĉar Vi frapis al ĉiuj miaj malamikoj la vangojn, la dentojn de la malpiuloj Vi frakasis. 9.
play
copy

Examples of Miaj

Example #1
Mi prenas gravan paŝon, paĉjo. TOBIO.
Example #2
Ni ĉiuj benu por vi, kiu nun komencas novan vivon.
Example #3
Nun mi memoras; la afero estas ankaŭ jam ĉe ni proklamita. ESKO.
Example #4
Oni certigas, ke la grafo estas treege riĉa. KARRI.
Example #5
Tia sako estas bonega apogilo por laca kapo. KARRI.
Example #6
Kuŝiĝu kaj la stomakon ĉirkaŭprenu, diras la proverbo.