Montriĝa in a sentence

The word "montriĝa" in a example sentences. Learn the definition of montriĝa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use montriĝa in a sentence. Montriĝa pronunciation.

Vi konas la ĉi-tieajn homojn", li respondis, "B. ja estas sufiĉe granda, sed, bona Dio, ĉe novaĵo tiaspeca tuj montriĝas, kiel filistra oni estas.
play
copy
Vi ne malpli, mi opinias; klare montriĝas, ke vi estas la filino de via patro.
play
copy

Examples of Montriĝa

Example #1
Tiun lastan argumenton la medicina konsilanto trovis tre ĝusta; kaj ĉu dum lia foresto ne povis enpenetri iu babilema virino kaj raporti ankoraŭ pli malbonajn aferojn, ol li povis diri?
Example #2
Kaj se mi kiel kuracisto tiajn novaĵojn ne konsiderus konvenaj?
Example #3
Ne, hieraŭ tio estis tre rimarkebla.
Example #4
Nu, ŝajnis al mi, ke hieraŭ ne estis tiel agrable kiel kutime.