Morgaŭ in a sentence

The word "morgaŭ" in a example sentences. Learn the definition of morgaŭ and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use morgaŭ in a sentence. Morgaŭ pronunciation.

Mi kredas lundo, kaj morgaŭ Esko revenas kun sia edzino kaj kun mi oni atendas ebriaĵojn por la bonveniga festeno, sed vane.
play
copy
Ili povas reveni hodiaŭ aŭ morgaŭ aŭ kiam ajn; sed pensu, se ili revenus sen fianĉino!
play
copy
Lia legado koncernis precipe la senkulpe ekzekutitajn, kaj li diris al la medicina konsilanto, ke verdire por filantropo la penso pri la malrapidemo de la germana juĝistaro estas granda konsolo; ĉar oni povas atendi, ke la senkulpeco tamen pli facile malkovriĝas, se proceso daŭras dekkelke da jaroj, ol se oni hodiaŭ estas kaptata kaj morgaŭ pendigata.
play
copy
Jes, la onklo en Parizo, li respondis, li povas alveni jam hodiaŭ aŭ morgaŭ.
play
copy
Trans hodiaŭ kaj morgaŭ eble kuŝas la plena vivfeliĉo atendanta.
play
copy
Kompreneble - neniu venas hodiaŭ, la unuan Jultagon; - kaj ankaŭ ne morgaŭ.
play
copy
Do vi maskovestos vin morgaŭ, Nora?
play
copy
Estu saĝa, doktoro Rank; morgaŭ vi vidos kiel bele mi dancos; kaj tiam vi imagu, ke mi tion faras nur por vi, - ja, kompreneble ankaŭ por Torvald; evidente.
play
copy
Tamen nun estas mallume; sed morgaŭ - Ne, ne, ne; vi nur rigardu la piedpecon.
play
copy
Jes, neniu rajtas admiri min en mia pompo antaŭ morgaŭ. HELMER.
play
copy
Sed morgaŭ nokte, kiam vi estos dancinta - NORA.
play
copy
Li revenos hejmen morgaŭ vespere.
play
copy
Tion ankaŭ mi diras; se vi nur ne suferos pro tio morgaŭ. RANK.
play
copy
Morgaŭ mi vojaĝos hejmen, - mi volas diri, al mia antaŭa hejmo.
play
copy
Morgaŭ, kiam mi estos forvojaĝinta, Kristine venos por paki la aĵojn, kiuj estas mia posedaĵo alportita de mia hejmo.
play
copy
Ili estis edzigitaj en la tago de ŝia naskiĝo - la tago morgaŭ revenos - tre mallaŭte, sed kontente kaj feliĉe.
play
copy
Nur paciencon ĝis morgaŭ", bonkore diris la advokato.
play
copy
La morgaŭ ne revivigas la mortintojn, sinjoro," diris Clemency plorante. "Tion ĉi certe ne, alie ĝi sinjoron Craggs, benita memoro, farus denove viva," respondis la advokato.
play
copy
Estas ja preskaŭ certe, ke plej malfrue morgaŭ vespere ni atingos oazon.
play
copy

Examples of Morgaŭ

Example #1
Tial, for meditado kaj pensado, mi volas imiti tiun insekton, kiu apenaŭ naskiĝinta, idojn naskas kaj mortas, indiferenta pri la ekzisto.
Example #2
Teren mia rigardo sin direktu, mi rigardu la sableron tie apud la alia sablero!—Kiu venas?
Example #3
Hodiaŭ vespere ili devas reveni laŭ la interkonsento.
Example #4
La opinio de junulino aŭ ŝia edukanto eble ŝanĝiĝis.
Example #5
Bianetti, por kiu al la kuracisto fine restis horeto, estis malserena kaj depremita, kvazaŭ surtere ne plu estus espero por ŝi.
Example #6
La komercan konsilanton Bolnau li trovis ankoraŭ malsaneta kaj en la lito; li ŝajnis tre depremita kaj per nefirma, raŭka voĉo diris ĉiuspecajn sensencaĵojn pri aferoj, kiuj alitempe kuŝis tute ekster lia idearo.