Muligt in a sentence

The word "muligt" in a example sentences. Learn the definition of muligt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use muligt in a sentence. Muligt pronunciation.

Stenhoej saa godt som muligt og ved Beplantningen stedse tage Hensyn til den uheldige Beliggenhed d.v.s.
play
copy
Hoejene og anbringes om muligt med en brudt Flade udad mod Beskueren.
play
copy
Here we had a chance to try our luck with the Norwegian language in demanding "en hest, saa straxt som muligt.
play
copy
Det var ham ikke muligt paa samme Tid at tjene to Herrer.
play
copy
Virkeligheden manglede saa meget som vel muligt.
play
copy
Uagtet den unge Kone hvert Øjeblik paa Dagen følte sin store Sorg i dens videste Udstrækning, var det dog ikke muligt at tage hendes ydre Ro for kun at være en Maske.
play
copy
Det var nødvendigt saa hurtigt som muligt at underrette dem om det passerede, og Tania blev allerede næste Morgen sendt af Sted for at advare Vennerne.
play
copy
Man sagde intet, og det er ham ikke muligt at tænke sig Grunden.
play
copy
Vogn for hurtigst muligt at bringe Fangerne til et sikkert Sted.
play
copy
Som rimeligt var, ønskede de saa hurtigt som muligt at komme bort fra dette farlige Sted.
play
copy
Boris’ Forhør saa meget som muligt.
play
copy
Det var ikke muligt bestemt at skaffe at vide, naar Forhøret vilde finde Sted.
play
copy
Droske, der holdt parat, for saa hurtigt som muligt at faa bragt Meddelelsen til Vasily og Andrey, der med Hest og Vogn var rede til at rykke ud med et Øjebliks Varsel.
play
copy
Intet andet Køretøj var at se i Gaden, det var Vagtposternes Pligt - nu deres Mission som Telegraf var endt - at optage enhver Droske, som maatte komme kørende og beordre den til et saa fjernt Sted som muligt, for at Gendarmerne ikke skulde kunne benytte den til Forfølgelsen.
play
copy
Tanias ny Lejlighed var ikke særlig hyggelig og saa ulig som vel muligt det Hjem, hun kom fra.
play
copy
Politiet formaaede uden Vaaben intet over for denne Mængde, og man ønskede saa længe som muligt at undgaa at bruge Magt.
play
copy
Jeg ventede nu ikke længer; men løb for saa hurtig som muligt at bringe dig Meddelelsen.
play
copy
Han havde al Grund til at holde sig saa meget som muligt paa Afstand fra dem.
play
copy
Men det var ikke Andrey muligt at sove, de sidste Dages frygtelige Begivenheder forfulgte ham uafbrudt.
play
copy
Det var ham om at gøre saa hurtigt som muligt at komme væk fra Stedet, thi der var allerede fuldt af nysgerrige omkring dem.
play
copy

Examples of Muligt

Example #1
Efter at Stedet for Stenhoejen er fastsat, maa man, inden man gaar videre, goere sig klart, hvad man vil ofre paa sin Stenhoej, ikke alene m.
Example #2
Indkoeb af Planter og den fremtidige Pasning.
Example #3
For dem alle gaelder det, at de maa forsynes med et Lag Skaerver for at sikre Vandafledningen.
Example #4
Vis end den her anfoerte Opstabling.
Example #5
At Tomlevolden, ten miles farther on, we reached the first station, a comfortable old farmhouse, with a great array of wooden outbuildings.
Example #6
The road at first was level and easy; and we bowled along smoothly through the valley of the Etnaelv, among drooping birch-trees and green fields where the larks were singing.