Någon in a sentence

The word "någon" in a example sentences. Learn the definition of någon and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use någon in a sentence. Någon pronunciation.

Hade icke någon skrivit hans historia?
play
copy
Har någon skrivit det, ingen, men alla ödsliga kyrkogårdar gav honom igen scenen från hans brors begravning.
play
copy
I Liverpool skildes David från Hartman, som for att uppsöka någon bekant på landsbygden.
play
copy
Men han gav dem arbete och glömde sedan för det mesta av att ge dem någon betalning.
play
copy
Nilenius, och han gladdes stundom åt att någon spelade intresserad.
play
copy
Någon annan lycka kan du ej få in i ditt hjärta.
play
copy
Han är visst bra tacksam om någon talar vid honom ibland.
play
copy
Någon ropade “stig in“ och han klev direkt in i en målarateljé, ett långt och smalt rum med både tak- och sidobelysning, väggarna ursprungligen vitmenade och därefter fullklottrade med figurer, namn och verser.
play
copy
Berättade hon för någon ny käck skeppare hur kär hon haft David - svensken, som legat sjuk och som inte kunde köpa mat för hennes pengar?
play
copy
Hon stod kvar länge och beundrade sig själv tills någon ropade bort henne.
play
copy
En förstående vän Han strövade omkring tills det blev natt, han kände att han dock måste utgjuta sitt hjärta för någon.
play
copy
Hade Hartman ej någon andakt inför naturens skönhet?
play
copy
Jag ljög, men det var mot min vilja, jag har inte någon ro förrän jag får säga detta.
play
copy
Till och med solen tittade in ett tag och hälsade, ute på gården gick någon och sjöng, tvärs emot i ett fönster drillade en kanariefågel.
play
copy
Och hon försäkrar att hon aldrig, aldrig älskat någon som han.
play
copy
När de satt på någon kall och tröstlös soffa under Djurgårdens avlövade ekar och såg in i varandras ögon så kände de ej alls den fuktiga vinden som smekte dem hårt och omilt.
play
copy
Och någon gång tog de tåget ut till förstäderna och satt hopklämda på någon billig biograf, när regnet drev dem under tak.
play
copy
David med på någon brottslig handling, så att denne bleve lika föraktad som han var själv.
play
copy
Han hade aldrig hyst något agg eller någon avund till de rika, över huvud hade han alltid föraktat jordiskt välstånd, det var något som inte angick honom.
play
copy
I tre dagar försökte han sin lycka på tidningsredaktionerna, men utan löfte om någon fast anställning.
play
copy

Examples of Någon

Example #1
Jo visst, men den skulle aldrig ha skrivits.
Example #2
Och även om David hade boken handlat - vem kan skriva något som handlar om en annan mänska?
Example #3
Nu såg han den igen.
Example #4
Ganska ledsen och mycket mera fattig kom han till slut ifrån henne och hamnade till sist på “Marta“, som skulle föra honom till Sverige.
Example #5
Förbränd var Hartman, förbränd ända till benen i de skamligaste nöjenas brasa, bränd var också David, fast ej alldeles utbrunnen.