Naturen in a sentence

The word "naturen" in a example sentences. Learn the definition of naturen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use naturen in a sentence. Naturen pronunciation.

Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
play
copy
Den forstaaende Haand tjener Naturen, hjaelper de svage, uden at skade de staerke, giver enhver sit og bruger aldrig Vold.
play
copy
Langs Bredden kan der vokse Vand-Calla (Calla palustris), Fredloes (Lysimachia nummularia), Engblomme, Traevlekrone (Lychnis flos cuculi), Forglemmigej, Abeblomst (Mimulus), Kabbeleje (Caltha palustris), Engkarse (Cardamine pratensis), Bukkeblad (Menyanthes trifoliata), Ranunkler og hvad man ellers ude i Naturen ser vokse paa lignende Steder.
play
copy
Forholdene hvorunder Planterne vokser i Naturen er saa forskelligartede, at der for at kunne skaffes dem blot tilnaermelsesvis naturlige Kaar maa laegges langt mere ind i Konstruktionen af Stenhoejen, end der saedvanligvis sker.
play
copy
Bloemhof_, p. 72; _Naturen Bloeme_, II, 690-2; MOLL, _Kerkgesch.
play
copy
Naturen Bloeme_ naar aanleiding van den vogel _Garrulus_[3].
play
copy
Algemeene natuurkennis vond men voldoende in _der Naturen Bloeme_; doch voor sommige onderdeelen viel wel iets te doen, vooral voor een betere kennis van den mensch.
play
copy
But it was only after he had finished PROBLEMATISCHE NATUREN, and had expressed himself with due enthusiasm, that Johanna began to thaw a little.
play
copy
Hade Hartman ej någon andakt inför naturens skönhet?
play
copy
Noget saadant vilde i dette Øjeblik have været hende umuligt, selv om hun ikke af Naturen havde haft en udpræget Afsky for enhver Skygge af Ostentation.
play
copy
Ihr Verständnis setzt nachdenkliche verinnerlichte Naturen voraus, die heutzutage nicht allzuhäufig sind.
play
copy
Natürlich giebt es Ausnahmen, bei Kindern sowohl als bei Erwachsenen, wenn sie sehr egoistische, sehr gefühllose Naturen sind.
play
copy

Examples of Naturen

Example #1
Og man havde ganske Ret.
Example #2
Enhver kan se, at Vadestenene paa Fig.
Example #3
Ved Anlaeget af en Vandhave kan der vaere mange forskellige Hensyn, der goer sig gaeldende.
Example #4
Have, men den behoever ikke at goere det.
Example #5
Spadestik i 1/2-1 Meters Bredde og fylde Udgravningen med god, ren Muldjord.
Example #6
Heri planter man saa de ovennaevnte Planter og andre, der ynder et fugtigt Voksested.