Noget in a sentence

The word "noget" in a example sentences. Learn the definition of noget and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use noget in a sentence. Noget pronunciation.

En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
play
copy
Hvorledes man skal arrangere Planterne i et Vandbassin, derom er det vanskeligt at sige noget bestemt.
play
copy
Det vil dog vaere heldigt, om man kan give disse Planter noget Toervejord, men absolut noedvendigt er det ikke.
play
copy
Stenhoejsplanterne noget saa fremragende, at det kan forsvares, at de faar et saerligt Anlaeg?
play
copy
Det vil nemlig vaere heldigt af forskellige Grunde, om Grottens Bredde bliver noget stoerre foroven end forneden.
play
copy
I Stenskredene maa dette oevre Lag af loese Sten vaere noget rigeligere end andre Steder paa Anlaegget, og man bruger her helst Stenflager eller soerger for at idet mindste en Del af Stenene har denne Form.
play
copy
Forestilling om, at vi _paa dette Omraade vel er et lille, men ingenlunde noget fattigt Land_, II.
play
copy
Bladene er lange, linieformede; Blomsterskaftet noget sammentrykt med en taet Skaerm af matlilla Blomster.
play
copy
Bladene haever sig gaerne noget op over Vandet.
play
copy
Ligner _A. Buchanani_, men er noget loesere af Vaekst og danner derfor ikke saa taette Taepper.
play
copy
Bladene er nyreformede, haandlappede, noget laederagtige.
play
copy
Er ofte noget lunefuld, men er, hvor den vil trives, en ganske ypperlig Stenhoejsplante.
play
copy
En meget smuk, men noget lunefuld Art.
play
copy
En Primula-lignende Plante med stilkede, hjaerteformede, lappede, noget haarede Blade og talrige haengende, karmoisinroede Blomster i Skaerm.
play
copy
Bladene stumpe, groenne, glatte, noget koedede.
play
copy
Bladene smalle, spidse; Blomsterne hvide, noget frynsede.
play
copy
Blomsterne gule, nikkende, med noget sammensluttede Kronblade.
play
copy
Bladene er sammensatte, noget laederagtige, oftest bleggroenne.
play
copy
Hele Planten haaret; Bladene grundstillede, aflangt aegformede, grovt savtakkede, noget laederagtige.
play
copy
Skud besatte med smalle, noget koedfulde Blade.
play
copy

Examples of Noget

Example #1
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #2
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
Example #3
Som Regel maa de ikke staa alt for regelmaessigt, men dette maa rette sig efter Forholdene, og der kan ikke gives bestemte Regler.
Example #4
Som nogle af de smukkeste Vandplanter til Dekoration af Vandbassiner kan naevnes, foruden Aakanderne, Almindelig Skeblad (Alisma plantago).
Example #5
I det hele er Vandplanterne ikke fordringsfulde med Hensyn til Jorden.
Example #6
Disse to dejlige Planter, som man kun sjaeldent har Glaede af paa Stauderabatter, kan her udvikle sig til en Stoerrelse og Pragt, som er aldeles forbavsende.