Nokte in a sentence

The word "nokte" in a example sentences. Learn the definition of nokte and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use nokte in a sentence. Nokte pronunciation.

Kaj mi ja fariĝos la inkubo, la nigra satano, kiu vin nokte premos kaj frapegos, ne, frapetadas, frapetadas tiel senbrue, nesciate de iu.
Nokte kun virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la turkaj knabinoj.
Miaj larmoj lariĝis mia pano tage kaj nokte, ĉar oni diras al mi ĉiutage: kie estas via Dio? 5.
Sed morgaŭ nokte, kiam vi estos dancinta - NORA.
Statuo malaperis agentejoj, ~Madrido~ La statuo de La Falinta Anĝelo en la parko Retiro malaperis de sur la piedestalo hieraŭ nokte.

Examples of Nokte

Example #1
Sed krimon sekvas la puno, kaj via propra konscienco vin punos!
Example #2
Mi havas nenion por fari kun vi, senhontulo!
Example #3
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
Example #4
En ĝia ĉefurbo mi diboĉis tri monatojn, kaj gajege tiu tempo pasis.
Example #5
Mia animo soifas Dion, la vivantan Dion; kiam mi venos kaj aperos antaŭ la vizaĝo de Dio? 4.
Example #6
Instruo de la Koraĥidoj. 2.