Onklo in a sentence

The word "onklo" in a example sentences. Learn the definition of onklo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use onklo in a sentence. Onklo pronunciation.

Mia kara onklo, Zakario, drinkkunulo dum tiu malfeliĉa vojaĝo.
Ni do tuj rapidiru, onklo!
Tondro kaj fulmo, onklo Zakario! ZAKARIO.
Neniam, onklo Zakario, neniam hejmen!
Vi logis min al tiu malgajno, vi do ankaŭ helpu min!—Dek talerojn, onklo! ZAKARIO.
Nun ni ekiru, onklo! ZAKARIO.
Mi ekkoleregas pro mia onklo.
Nakkinen, mia maljuna onklo, ĉesante drinkadon, terure malbenis brandon.
Ne, onklo, mi ne volas forkuri.
Pro kio onklo lin kondukas per ŝnurego? IVARO.
Estu trankvila, onklo, mi savos vian dorson.
Sed atentu, ke vi ne perdas nian orbulon, onklo, alie ni ambaŭ senindulge baldaŭ troviĝos en la pendingo.
Mi, via veturigisto, sidiĝas antaŭe, onklo kun nia orkoko, sidiĝu en la mezo, poste Esko, kaj vi kun via fluto malantaŭe, kaj ludu tiel, ke la ĉielo krevas. ANDREO.
Bone, mi akceptos vin kiel inspektiston, onklo estu mia arbaristo, patro mia intendanto kaj la intendantedzino estu nia mastrino. ESKO.
Jes, la onklo en Parizo, li respondis, li povas alveni jam hodiaŭ aŭ morgaŭ.
La malgrasa viro (mi ne kapablis, lin nomi onklo) konstante faris al mi predikon pri tio, kiel belan rolon mi ludos en liaj salonoj.
Mi ja ne havis onklon, kaj nur unu vivis, kiu antaŭ la publiko sin konsiderigis mia onklo, la chevalier de Planto.
Tondro kaj fulmo, onklo Zakario!
Lia onklo estis komercisto en Genovo.
Antonio elserĉis la adreson de la onklo kaj, ne dirante unu vorton al familianoj, li skribis al li.

Examples of Onklo

Example #1
Li estas tre kulpa por ke tio okazis.
Example #2
Teren mia rigardo sin direktu, mi rigardu la sableron tie apud la alia sablero!—Kiu venas?
Example #3
Ni ekveturu, sed memoru vin konduti dece kontraŭ vojaĝantoj dumvoje.
Example #4
Vi posedas kuraĝon kaj karakteron de via patrino, bonan kuraĝon, sed ne ŝiajn larĝajn ŝultrojn, nek fortecon vi havas pli ol ermeno, kaj la entreprenoj de tiaj personoj povas malbone finiĝi.
Example #5
Kiaj malsaĝuloj estas tiuj ambaŭ apud la alia tablo? IVARO.
Example #6
Tamen ne maltrankviliĝu, venos tempo, venos konsilo.