Oosten in a sentence

The word "oosten" in a example sentences. Learn the definition of oosten and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use oosten in a sentence. Oosten pronunciation.

In het oosten of zuidoosten des lands zal dit speelmansgedicht zijn ontstaan, waarschijnlijk kort na den tijd, waaruit ook de Duitsche speelmansgedichten dagteekenen-, nl.
play
copy
Ook hier zien wij het Oosten des lands achteraankomen.
play
copy
Oosten van Duitschland, wordt gevangen gehouden op een slot in Pommeren, doet een inval in Brabant, voert een bloedigen strijd om Grave en wordt eerst door een Fransch leger tot staan gebracht.
play
copy
Oosten, wordt keizer van Constantinopel en beleeft nog tal van avonturen.
play
copy
Zij verkleedt zich onder eene wilde roos, hij tilt haar vóór zich in den zadel; nu begint het te dagen in den oosten; onder het zingen der vogels rijden zij het bosch in.
play
copy
Men verbaasde zich over die wonderen van het verleden trouwens weinig in een tijd, toen geloofwaardige priesters thuis kwamen met verhalen van de wonderen die zij in het Oosten hadden gezien of voor zeker hooren vertellen.
play
copy
Oosten ook hier werden ingevoerd en gebruikt.
play
copy
Oosten gekeerd en zoo koud, dat wij ons de handen voor de ooren hielden, om ze niet te laten bevriezen.
play
copy

Examples of Oosten

Example #1
Naar de oostelijke grenzen wijst ons dan ook niet alleen de taal van het gedicht, maar evenzeer de vorm van den naam _Wisselau_, die in het Nederlandsch _Wittelau_. zou moeten luiden[36].
Example #2
Spieghel Historiael_ laat hij er zich afkeurend over uit.
Example #3
Museum_, II, 387. [50] WARNKÖNIG a.w. [51] _Belg.
Example #4
VANDERKINDERE, _Siècle des Artevelde_, p. 31; PIRENNE a.w.
Example #5
Maar de uitvinding der vuurwapenen en de instelling van huurtroepen bedreigen den adel in zijn bestaan[1].
Example #6
FROISSARD telkens met lof vermeld.