Orkestrestro in a sentence

The word "orkestrestro" in a example sentences. Learn the definition of orkestrestro and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use orkestrestro in a sentence. Orkestrestro pronunciation.

Lange pensis kaj decidis des pli fervore servi al ŝi. Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.
play
copy
En la komenco la orkestrestro ŝajne ne atentis pri tio; li fervore legis en sia partituro kaj kondutis, kvazaŭ krom li neniu estus en la ĉambro; sed iom post iom li pli atentis, li ĉesis kanti; baldaŭ lia rigardo leviĝis de la partituro kaj pasis arde trans la vizaĝon de la kuracisto; poste li mallevis la notkajeron kaj firme rigardis la rakontanton; lia intereso ŝajne pli kaj pli kreskis, liaj okuloj brilis, li pliproksimiĝis, li kaptis la brakon de la medicinisto, kaj kiam tiu finis sian rakonton, li tre emociite salte leviĝis kaj kuris tien kaj reen en la ĉambro.
play
copy
Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.
play
copy

Examples of Orkestrestro

Example #1
Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.
Example #2
Proksimume antaŭ tri kvaronjaroj li venis al B., en la hotelo de Portugalujo luis subtegmentan ĉambreton kaj vivadis tre izolite kaj modere.
Example #3
Jes", li ekkriis, "estas vero en tio, ŝajno de vereco, verŝajneco; estas eble, povas esti, ke simile okazis; diablo!
Example #4
La kuracisto ankoraŭ unu fojon provis, ĉu liaj paroloj ne estos akceptataj de la obstina amanto, kaj efektive tiun fojon ŝajne sukcesis.
Example #5
Lange pensis kaj decidis des pli fervore servi al ŝi. Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.