Paafaldende in a sentence

The word "paafaldende" in a example sentences. Learn the definition of paafaldende and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use paafaldende in a sentence. Paafaldende pronunciation.

Ret tilhoerer de dog stadig vor Flora og deres Udeladelse vil af flere Grunde vaere paafaldende.
Pige og rakte Andrey Haanden med paafaldende Ynde.
Aftensmaaltidet, kun Andrey var paafaldende tavs.
Den unge Mand saa paafaldende alvorlig og bedrøvet ud; men Andrey lagde næppe Mærke til ham; for ham var han kun en Skygge.

Examples of Paafaldende

Example #1
Flydeplanterne, hoerer endnu to Planter, som kun med et vist Forbehold henfoeres til _danske_ Vandplanter.
Example #2
Ydre og maerkelige Historie vil ioevrigt mangen Laeser kende fra Sophus Bauditz's "Fortaellinger fra Skovridergaarden", hvor man finder dens veltrufne Portraet.
Example #3
De fandt Advokaten og hans Gæst inde i Arbejdsværelset, indhyllede i en Sky af Tobaksrøg.
Example #4
Repin saa vel som Krivoluzky - der udelukkende var kommen for at se ham - meget godt vidste, hvem han var.
Example #5
Hun tænkte sig, at Georg havde ventet en Kompliment, og det morede hende at drille ham lidt. „Jeg troede ikke, du kunde være saa ondskabsfuld, Tania Grigorievna,“ sagde Georg.
Example #6
Glæde nægtes mig mere end andre dødelige?