Parolo in a sentence

The word "parolo" in a example sentences. Learn the definition of parolo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use parolo in a sentence. Parolo pronunciation.

Via parolo sciigas, ke vi ankoraŭ konas nek leĝon, nek reglementojn. ESKO.
Kion vi celas per tiu parolo?
Vi kredas, ke mi ŝercas, ke mia parolo ŝajnas tia.
Sed mi kredas min esti gasto, por kies parolo kaj konduto vi ne bezonas honti.
Vere, lia parolo tuŝas mian koron!
Sen parolo kaj sen vortoj; oni ne aŭdas ilian voĉon.
Mi rakontos kaj parolos, sed ili estas super ĉiu kalkulo.
Ne permesu al via buŝo pekigi vian korpon, kaj ne diru al la sendito de Dio, ke ĝi estas eraro; kial fari, ke Dio kolerŭ pro via parolo, kaj ke Li detruu la faron de viaj manoj?
Vi esprimis vian penson", diris la ombro, kiu nun ja estis efektive la sinjoro; "vi parolis rekte el la koro kaj bonintence, tial mi ankaŭ parolos el la koro kaj egale bonintence.
En tiu sama minuto sinjorino Craggs regalis per tondra parolo sinjoron Craggs.

Examples of Parolo

Example #1
Vi troviĝos en dilemo, amikoj miaj! KARRI.
Example #2
Jes, nun vi troviĝas en kaptilo kaj la puno atendas vin; ĉar la afero estas grava, gravega.
Example #3
Virino, vi trompis min kaj plenigis mian bruston per viperoj, lacertoj kaj ranoj, per ĉiuspecaj bestoj, kiuj rampas aŭ plaŭdas sur la tero.
Example #4
Vi ja estas Esko? ESKO.
Example #5
Nun ni ekiru, onklo! ZAKARIO.
Example #6
Poste mi zorgos pri mi mem, mi ne bezonas helpon, kiel pego mi povas grimpi.