Paŝoj in a sentence

The word "paŝoj" in a example sentences. Learn the definition of paŝoj and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use paŝoj in a sentence. Paŝoj pronunciation.

Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Sed apenaŭ li faris kelke da paŝoj tra la ĉambrego, kiam reaperis la turko; sed li restis malpli proksime, kvazaŭ observante la kantistinon.
play
copy
La ordonoj de lia Dio estas en lia koro, liaj paŝoj ne ŝanceliĝas.
play
copy

Examples of Paŝoj

Example #1
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #2
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.
Example #3
La paŝaho de Janina staris muta kaj sen movo, li ŝajne forlasis ĉian penson pri defendo; senvole li lasis sin forkonduki de la kvar fortikaj domenuloj.
Example #4
Li respondis ŝian okulsignon kaj diris: "Mi jam antaŭ longe rimarkis lin.
Example #5
Subrigardas malvirtulo virtulon kaj celas mortigi lin. 33.
Example #6
La buŝo de virtulo parolas saĝon, kaj lia lango diras justecon.