Piedoj in a sentence

The word "piedoj" in a example sentences. Learn the definition of piedoj and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use piedoj in a sentence. Piedoj pronunciation.

Mi ne aludas tian trotpaŝon per miaj piedoj, tute ne. TOBIO.
Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas nigrajn ŝtrumpojn kaj sur la piedoj ruĝajn ŝuojn.
Mi ne aludas tian trotpaŝon per miaj piedoj, tute ne.
Altigu la Eternulon, nian Dion, kaj kliniĝu antaŭ la benketo de Liaj piedoj; Li estas sankta. 6.
Kiam mi vin perdis, sentiĝis, kvazaŭ la firma grundo forglitus de sub miaj piedoj.
Ordinare malgranda ĉapeto sidis ie sur ŝia kapo, kvankam oni ĝin nur malofte povis vidi sur tiu loko, kiun tiu ĉi vestaĵo pleje okupas ĉe aliaj homoj; sed de la kapo ĝis la piedoj ĝi estis modele pura kaj prezentis ian specon de mallerta puremeco.
Bona ŝanĝiĝo estis videbla ĉe Benjamin de la kapo ĝis la piedoj.
Tamen li ĝin povus fari, se li per piedoj irus al la domo.
Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj, kiam li mallaŭte alŝteliĝis al la domo.
En la pordo nun aperis modelo de mastro; ĉar, estante kvankam malgranda, li tamen estis ronda kaj larĝa kaj staris la manoj en la poŝoj kaj la piedoj sufiĉe disstarigitaj, por esprimi fidon je sia kelo kaj senzorgan konfidon je la rimedoj de la drinkejo - tro trankvilan kaj senpretendan, por fariĝi fanfaronado.
Antaŭ li, preskaŭ ĉe liaj piedoj, rektiĝis ia malhela korpo kaj en sekvanta sekundo li eksentis sur la dekstra mano, en kiu li tenis la brulantan alumeton, fortan frapon.

Examples of Piedoj

Example #1
Mi prenas gravan paŝon, paĉjo. TOBIO.
Example #2
Ni ĉiuj benu por vi, kiu nun komencas novan vivon.
Example #3
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
Example #4
Nokte kun virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la turkaj knabinoj.
Example #5
That Mr. Weyburn likes it too.
Example #6
But the goat seemed to have no such intention, and it would have been a difficult task to tire out the active creature, which was now tickling the mule's ribs with one of its horns, now scrambling up some steep piece of rock, now making tremendous leaps, and trotting on again as calmly as if it were thoroughly one of the party.