Preteriri in a sentence

The word "preteriri" in a example sentences. Learn the definition of preteriri and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use preteriri in a sentence. Preteriri pronunciation.

Se alia preteriris ne salutante, nenio ŝajnis al li pli certa, ol ke oni ne volas koni lin, por ne makuli sin, interrilatante kun mortiginto.
play
copy
Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Marion preteriris tre proksime preter li, kiam li parolis.
play
copy

Examples of Preteriri

Example #1
Sed la domoj kaj stratoj dancadis ĉirkaŭ li, la sonorilturo ŝajnis sin moke klinanta antaŭ li; freneza teruro kaptis lin, li kuradis tra la stratoj, ĝis kiam li elĉerpite subfleksiĝis en sia loĝejo; kaj kiam li iom rekonsciiĝis, lia unua demando estis, ĉu ne policano demandis pri li.
Example #2
Bolnau!" li pensis, "reĝa komerca konsilanto!
Example #3
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #4
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.
Example #5
Li ĉion trarigardis kaj volis precizan kalkulon.
Example #6
Li estis ĉe mi pli ol tri horojn.