Prikkelen in a sentence

The word "prikkelen" in a example sentences. Learn the definition of prikkelen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use prikkelen in a sentence. Prikkelen pronunciation.

Niet alleen om hun heer den tijd te korten, dienden hem de menestrelen; zij waren er ook op uit, zijne roemzucht door hun loftuitingen te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds.
play
copy
In menig geval zal de dichter tevens de eerste voordrager van zijn werk zijn geweest; immers de meeste dichters zullen hunne kans hebben waargenomen om met iets nieuws de aandacht te prikkelen.
play
copy
Maar, in tegenstelling met JAN VAN HEELU, onthoudt hij er zich van, de roemzucht des adels te prikkelen, door hen bij name te noemen.
play
copy

Examples of Prikkelen

Example #1
Het "pipen en mauwen" van den menestreel kan kwalijk iets anders beteekenen dan het spelen op de pijpen ter begeleiding van zang of voordracht.
Example #2
Naturen Bloeme_ naar aanleiding van den vogel _Garrulus_[3].
Example #3
Die opmerking brengt ons tot de vraag naar de verhouding van dichter tot voordrager.
Example #4
Het vermelden van des dichters naam in den proloog moest waarschijnlijk denzelfden dienst doen als in onzen tijd de naam van den schrijver op het titelblad.
Example #5
Daar zien wij misschien weer het verschil tusschen "menestreelen" en "clercken".
Example #6
Hollandsche gravenhuis "van edelen tronke begonde".