Rättvisa in a sentence

The word "rättvisa" in a example sentences. Learn the definition of rättvisa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use rättvisa in a sentence. Rättvisa pronunciation.

Vem fröjdas åt kattans rättvisa straff?
play
copy
David hade hittills känt sig vilja fördraga all slags bestraffning som ett slags rättvisa.
play
copy
Men låt oss nu vara rättvisa och tillfoga, att även om jag inte fruktade straffet, så skulle jag dock väl ha en del av denna min rättfärdighetskänsla ändå.
play
copy

Examples of Rättvisa

Example #1
Vi kan tala om min kusin Bertil i stället.
Example #2
Låt oss återgå till kattan, som vi pinade ihjäl!
Example #3
David och högg honom i strupen.
Example #4
Ni vill inte - ni - ni älskar henne inte - men ser ni, det gör jag.
Example #5
Det är skuldkänslans och det absoluta rättskravets mysterium.
Example #6
Och det förstå vi icke, icke jag, ty det är en makt som är större än jag, och vars föremål är min själ.