Riski in a sentence

The word "riski" in a example sentences. Learn the definition of riski and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use riski in a sentence. Riski pronunciation.

Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Do estas ja kompreneble, ke ili ne riskis la vivon por savi etan Eyolf. RITA (silente) Pripensu, Alfred.
play
copy
Ankoraŭ nun li admiras la energian komandanton de la ekspedicio, kiu iris antaŭen malgraŭ malhelpoj, decidinte riski la vivon por atingi sian celon.
play
copy

Examples of Riski

Example #1
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #2
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.
Example #3
RITA Ni havis por ili fermitajn manojn.
Example #4
Ho, ni estas homoj el la mondo, ni du.
Example #5
Kiom bela, danĝera kaj heroa estis tio!
Example #6
Eĉ nun li vidas antaŭ la okuloj la tirbestojn, terenfalantajn pro laciĝo, kaj homojn pereantajn pro frosto kaj nekutima klimato.