Roligt in a sentence

The word "roligt" in a example sentences. Learn the definition of roligt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use roligt in a sentence. Roligt pronunciation.

De hade förtjusande “fritt“ och roligt, de var inte så där rysligt borgerliga i kväll, kantänka.
play
copy
Hendes Udtalelse syntes, hvor besynderlig den end kunde lyde, ikke at anfægte hendes Kammerat; thi han svarede roligt: „Vent bare!
play
copy
Men den unge Kones billedskønne Ansigt var fuldstændig roligt og behersket, og den, der i dette Øjeblik saa de to Kvinder, vilde tro, at Tania var den ulykkelige og den anden den, der i medfølende Deltagelse bøjede sig over hende for at yde hende Trøst.
play
copy
Zinas dybe, graa Øjne mødte klart og roligt Venindens ængstelig bedrøvede Blik, og ingen Sky var synlig paa den fint formede Pande, indrammet af en bølgende Linie smaa nydelige Krøller.
play
copy
Sagen var saaledes ikke særlig farlig; men de maatte dog se at blive fri for ham, især da de nu nærmede sig til Georgs Bolig. „Vend dig ikke om - gaa roligt videre,“ hviskede han til Vennen, „der er en Spion efter os.
play
copy
Vasily sprang op ad Trappen for at give Andrey Besked, men mødte ham allerede paa Halvvejen; han havde fra Vinduet set Vatajko og kom nu roligt, fuldstændig udrustet gaaende ned ad Trappen.
play
copy
Ansigt langtfra roligt. „Politiet har allerede faaet Nys om vort Foretagende!
play
copy
Andrey besvarede roligt alle disse Spørgsmaal, han havde omhyggeligt studeret sine Passer.
play
copy
Andrey gik roligt videre og naaede uhindret Gadehjørnet.
play
copy

Examples of Roligt

Example #1
Ett helvetiskt skrän skickades efter honom, vari även damerna instämde.
Example #2
Djävla överklass“, sade gubben, “ni är värre än hallickarna.
Example #3
Det er ikke Umagen værd at spilde sin Tid med at læse det!
Example #4
Det vil i hvert Fald ikke tage lang Tid at læse det.
Example #5
Zinas dybe, graa Øjne mødte klart og roligt Venindens ængstelig bedrøvede Blik, og ingen Sky var synlig paa den fint formede Pande, indrammet af en bølgende Linie smaa nydelige Krøller.
Example #6
Hendes lyse Smil viste, hvor glad hun var ved Venindens Modtagelse.