Ryg in a sentence

The word "ryg" in a example sentences. Learn the definition of ryg and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ryg in a sentence. Ryg pronunciation.

Ryg og et sygeligt, hentæret Udseende.
play
copy
Det var Vatajko - som imidlertid var vaagnet og nu stod bag Andreys Ryg.
play
copy
Bag Andreys Ryg udspandt der sig imidlertid en mere højrøstet Diskussion; han forstod, at man talte om Politik - rigtignok af en egen Sort.
play
copy
De sidder baglæns, hver paa en Stol, ragende op over Omgivelserne og bundet ved Skuldrene med stærke Læderremme til Stolens Ryg.
play
copy

Examples of Ryg

Example #1
Alting var i Orden. Næste Morgen, da Solen tittede ind gennem Sprækkerne i Skodderne, var David første Mand paa Benene.
Example #2
Søvn paa Bænkene langs Væggene.
Example #3
Forsigtighedsregel, Andrey altid iagttog for det Tilfældes Skyld, at Politiet skulde overrumple ham ved Nattetide.
Example #4
I Skæret af dette sparsomme Lys læste han nu følgende Ord, nedskrevne med Blyant: „Dommen er af Guvernøren stadfæstet for alle fire.
Example #5
Den unge Kvinde gav et skarpt Svar tilbage, og Folk omkring hende lo.
Example #6
Politiet dannede Række, men blev vist tilbage af en ung Politimand.