Saa in a sentence

The word "saa" in a example sentences. Learn the definition of saa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use saa in a sentence. Saa pronunciation.

Det er heller ikke saa svaert, hvis der da ikke stilles for store Fordringer.
play
copy
Pladser, saa trives de og finder sig til Rette mellem hverandre; det uligevaegtige Praeg forsvinder og afloeses af den eftertragtede, men direkte uefterlignelige Naturlighed.
play
copy
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
play
copy
Beton uden Puds, idet Taetheden her jo ikke er saa noedvendig, end ikke altid oenskelig.
play
copy
Planterne blev plantet samtidig, hvad der er noedvendigt, naar det drejer sig om saa store Sten.
play
copy
Og det er ikke saa underligt, thi selv et ganske lille Vandhul kan vaere som en hel lille Verden.
play
copy
Sommersol, saa svulmer alle Vandhavens Blomster af Sundhed og Velvaere.
play
copy
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Afloeb, thi selv om en ensartet Vandstand ikke er absolut noedvendig, saa er det dog uheldigt, naar denne varierer alt for staerkt.
play
copy
Kasserne til Skeblad, Rumex, Iris og Soedgraes behoever ikke at vaere ret store, disse Planter kraever ikke saa megen Naering for at udvikle sig, og de behoever kun at have nogle faa cm Vand over sig.
play
copy
Men Aakanderne kan man ikke spise af med saa lidt.
play
copy
Heri planter man saa de ovennaevnte Planter og andre, der ynder et fugtigt Voksested.
play
copy
Sol og Lae, og her giver man saa Vandhaven den Form og Udstraekning, som Forholdene tillader.
play
copy
Alle disse Sten giver let den nyanlagte Vandhave et uroligt og broget Udseende, men de er naesten noedvendige, og saa snart Planterne vokser til, skjules de af disse.
play
copy
Vandhave og foroeger Soebreddernes Skoenhed meget, er saa selvfoelgeligt, at det naeppe behoever at naevnes.
play
copy
Plads saa den herligste lille Alpeflora, som han Dagen forud havde beundret i Hoejfjaeldene.
play
copy
Forholdene hvorunder Planterne vokser i Naturen er saa forskelligartede, at der for at kunne skaffes dem blot tilnaermelsesvis naturlige Kaar maa laegges langt mere ind i Konstruktionen af Stenhoejen, end der saedvanligvis sker.
play
copy
Planter i Kultur eller Arter, der er saa lette at dyrke, saa at de naesten kan passe sig selv.
play
copy
Plantematerialet er dog saa stort, at der bliver nok for enhvers Smag-lykkeligvis-thi der er dog ingen Glaede ved, at den ene Stenhoej er en tro Afspejling af den anden, hverken hvad Konstruktionen eller Plantebestanden angaar.
play
copy
Stenhoejsplanterne noget saa fremragende, at det kan forsvares, at de faar et saerligt Anlaeg?
play
copy

Examples of Saa

Example #1
Pladser, saa trives de og finder sig til Rette mellem hverandre; det uligevaegtige Praeg forsvinder og afloeses af den eftertragtede, men direkte uefterlignelige Naturlighed.
Example #2
En "Groeft" i en Have ved Kbhn.
Example #3
Det er heller ikke saa svaert, hvis der da ikke stilles for store Fordringer.
Example #4
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #5
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.