Säkert in a sentence

The word "säkert" in a example sentences. Learn the definition of säkert and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use säkert in a sentence. Säkert pronunciation.

Farväl! - Han var säkert för gammal, tänkte David, och alla andra jag försökt med för unga.
Ni får gärna håna mig, men om jag inte finge tro det, bleve jag säkert vansinnig.
Det dolde sig säkert något bakom, det kunde ej vara begär.
Och i denna känsla blandade sig fruktan: var det då säkert vad hon sade, att de aldrig skulle kunna överraskas här?

Examples of Säkert

Example #1
Jag måste träffa Hartman igen.
Example #2
Mycket ond - men kanske - han också kunde räddas.
Example #3
När alla blir lika lyckliga, upphör varat.
Example #4
Men predika då tillvarons slut.
Example #5
Han satt på förmiddagen på ölstugan “Konungen“ och begrundade detta, under det Monna Lisa svansade kring hans bord.
Example #6
Lokalen var så gott som tom.